www.isvroma.it

  • Full Screen
  • Wide Screen
  • Narrow Screen
  • Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size

Anna Ahrenbergs Romstipendium

för arkitektstudent vid Chalmers
Stipendiet på 75.000 kr avser stöd till en vistelse i Rom för att genomföra examensarbete eller annat studieprojekt. Stipendiaten bereds möjlighet att ha en dator- och biblioteksplats på Svenska Institutet i Rom och kan, i mån av plats, även beviljas bostad på Institutet. Rätt att söka har student vid Chalmers som avslutat de första två årens studier i arkitektur. Ansökan skall innehålla CV, senaste betygsutdrag och kortfattad plan för examensarbete eller studier i Rom.
Ansökan (särskild blankett finns ej) skall sändas till Stiftelsen Anna Ahrenbergs fond för vetenskapliga mfl ändamål c/o Danske Bank, Box 11055, 404 22 GÖTEBORG - Se även http://www.annaahrenberg.com/.

Institutet på facebook

Urbis är online!

Svenska Rominstitutets Vänner

The Valle Giulia Dialogues

You are here: