www.isvroma.it

  • Full Screen
  • Wide Screen
  • Narrow Screen
  • Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size

Publikationer

Vetenskapliga publikationer utgivna av Svenska Institutet i Rom

Tryckta utgåvor

Institutet utger fem vetenskapliga publikationsserier i pappersform. Seriernas tyngdpunkt ligger på antikens kultur och samhällsliv, latin samt på konstvetenskap.

För dessa publikationsserier ansvarar Publikationsnämnden vid de Svenska Instituten i Rom och Athen. Nämnden antar bidrag till de olika serier som den ansvarar för, efter att ha arrangerat referee-granskning av bidragens vetenskapliga kvalitet samt kontrollerat manuskriptens tekniska standard. Publikationsnämnden är sammansatt av akademiker från universiteten i Göteborg, Lund, Stockholm och Uppsala samt cheferna för det Svenska Institutet i Rom och det Svenska Institutet i Athen.
Gå till Publikationsnämndens hemsida


Hittills utgivna volymer förtecknas nedan under respektive serietitel. Beställning görs via länken till distributören.

- Acta Instituti Romani Regni Sueciae. Skrifter utgivna av Svenska Institutet i Rom. Series prima in 4o
Publikationsserrie för monografiska verk och samlingsverk (inkl. konferensacta). Utgiven sedan 1932.

- Acta Instituti Romani Regni Sueciae. Skrifter utgivna av Svenska Institutet i Rom. Series altera in 8o
Publikationsserrie för mindre monografiska verk och samlingsverk (inkl. konferensacta).Utgiven sedan 1939.

- Opuscula Romana
Opuscula Romana föregicks av Opuscula Archaeologica, utgiven för första gången år 1935.
Opuscula Romana publicerades inom Acta in 4o serien (1954-1996) och sedan 1996 på årlig basis med undertiteln Annual of the Swedish Institute in Rome sedan 1996 och upphördes 2008.
Tidskriften uppgår numera in den gemensamt med Atheninstitutet utgivna  
- Opuscula. Annual of the Swedish Institutes at Athens and Rome
(OPEN ACCESS)

- Lectiones Boëthianae
I denna serie ingår Boëthius-föreläsningarna vid det Svenska Institutet i Rom. Föreläsningarnas namn stammar från Institutets förste föreståndare, den klassiske arkeologen Axel Boëthius. De hålles av inbjudna föreläsare. Den skriftliga formen av föreläsningarna publiceras inom ramen för Opuscula Romana.

- Suecoromana. Studia artis historiae Instituti Romani Regni Sueciae
Publikationsserie för monografiska verk och samlingsverk (inkl. konferensacta) med inriktning på konstvetenskap. Utgiven sedan 1992.

För beställningar kontakta:
www.astromeditions.com (t.o.m. 2007)
www.ecsi.se (fr.o.m. 2008)

För byte av publikationer kan bibliotek kontakta Astrid Capoferro ( Den här e-postadressen är skyddad från spamrobotar. Du måste tillåta Javascript för att visa e-postadressen )

On-line-utgåva
Institutet utger sedan 2004 en on-line-serie:

- The Swedish Institute in Rome. Projects and Seminars (on-line)


Övriga publikationer

Lars Berggren, Lennart Sjöstedt, L'ombra dei grandi: monumenti e politica monumentale a Roma (1870-1895), Roma 1996.

- B.E. Thomasson, Laterculi praesidum

- L'istituto Svedese di Studi Classici a Roma - The Swedish Institute of Classical Studies in Rome, Stockholm 2010.
Författare: Jan Ahlklo, Hans Henrik Brummer, Barbro Santillo Frizell, Börje Magnusson, Francesco Fariello, Ivar Tengbom.
Fotografier: Åke E:son Lindman, Cesare Faraglia.

- A. Capoferro, L. D'Amelio, S. Renzetti (a cura di), Dall'Italia. Omaggio a Barbro Santillo Frizell, Edizioni Polistampa, 2013.

A. Capoferro, S. Renzetti (a cura di), L’Etruria di Alessandro Morani. Riproduzioni di pitture etrusche dalle collezioni dell’Istituto Svedese di Studi Classici a RomaEdizioni Polistampa, 2017.

Institutet på facebook

Urbis är online!

Svenska Rominstitutets Vänner

The Valle Giulia Dialogues

You are here: