www.isvroma.it

  • Full Screen
  • Wide Screen
  • Narrow Screen
  • Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size

Institutets styrelse 2020-2022

Ordinarie ledamöter
Göran Blomqvist (FD), Ordförande
Agneta Modig Tham (Civilekonom), Skattmästare
Sabrina Norlander Eliasson (Docent), Konstvetenskap, Vice ordförande
Lena Larsson Lovén (Docent), Antikens kultur och samhällsliv, Sekreterare
Ann-Louise Schallin (Professor), Antikens kultur och samhällsliv
Dominic Ingemark (Docent), Antikens kultur och samhällsliv
Christer Henriksén (Professor), Klassiska språk
Andreas Heymowski (Professor), Arkitektur
Ylva Haidentaller (FM), Konstvetenskap, doktorander
Hampus Olsson (FM), Antikens kultur och samhällsliv, doktorander

Suppleanter
Lena Larsson Lovén (Professor), Antikens kultur och samhällsliv
Lovisa Brännstedt (FD), Antikens kultur och samhällsliv
Johan Eriksson (FD), adjungerad Konstvetenskap

Revisorer
Martin Sjöberg, Auktoriserad revisor
Mattias Jennerholm, Departementssekreterare
Suppleant: Karin Siwertz, Auktoriserad revisor

Kansliet
Ingrid Willstrand, Kanslichef

Institutet på facebook

Urbis är online!

Svenska Rominstitutets Vänner

The Valle Giulia Dialogues

You are here: