www.isvroma.it

  • Full Screen
  • Wide Screen
  • Narrow Screen
  • Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size

Dödens landskap – ett levande kulturarv? Förmedling, tillgänglighet, bruk

(Eva Carlestål, Åsa Nilsson Dahlström, Barbro Santillo Frizell)

Världsarvstatus innebär erkännande av en plats som särskilt betydelsefull på global nivå. Detta erkännande är därför mycket eftertraktat och kan ha vittgående konsekvenser för en plats positiva utveckling. Av alla viktiga arkeologiska lämningar från den etruskiska civilisationen valde Italien att nominera gravstäderna Cerveteri och Tarquinia, som blev ett gemensamt världsarvsområde 2004. Enligt UNESCO:s världsarvkommitté utgör nekropolerna ”an exceptional and unique testimony to the ancient Etruscan civilisation” och platser av ”outstanding universal value” och bör därför inkluderas i "the common heritage of mankind".

Projektet syftar till att undersöka konstruktionen av detta etruskiska kulturarv ur olika perspektiv. Amatörer, resenärer, författare och konstnärer har bidragit till bilden av etruskerna under de senaste två hundra åren. En del av projektet studerar hur denna produktion av kunskap och tolkningar har påverkat dagens förmedling. En andra del fokuserar på hur allmänheten får tillgång till och information om detta världsarvsområde, och på vilket sätt besökare upplever det etruskiska kulturarvet. Den tredje delen utforskar bruket av lokal historia. Hur uppfattar och använder lokalbefolkningen sitt historiska arv?

Genom att använda metoder från universitetsdisciplinerna antikens kultur och samhällsliv samt kulturantropologi syftar projektet till djupare och vidare förståelse av ovanstående frågeställningar. Projektet ingår i det nationella nätverket Heritage Research. Network for Heritage Studies in Sweden, se http://heritageresearch.se/wordpress/ och i forskningsseminariet Kulturellt minne vid Institutionen för kultur och kommunikation vid Linköpings universitet, se http://www.liu.se/ikk/seminarier?l=sv. Det är baserat vid Svenska Institutet i Rom, där forskning kring det etruskiska kulturarvet har en framträdande position.

Tarquinia november 2013
Eva Carlestål, Åsa Nilsson Dahlström, Barbro Santillo Frizell

Institutet på facebook

Urbis är online!

Svenska Rominstitutets Vänner

The Valle Giulia Dialogues

You are here: