www.isvroma.it

  • Full Screen
  • Wide Screen
  • Narrow Screen
  • Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size

HOMO FABER. Byggandets antropologi

Barbro Santillo Frizell

Projektet handlar om byggande som en mänsklig och tidlös aktivitet, om beställares val och motiv, om härskande eliter som disponerade ett mänskligt kapital vi inte kan föreställa oss idag för att  uppföra  monument  av kolossalformat som innebar svårlösta tekniska problem. Men också om vanliga människors drivkraft och vilja att uppföra dessa verk och belöningssystemen som motiverade dem att spänna musklerna till det yttersta.

Mitt perspektiv är att fokusera intresset på själva byggnadsprocessen istället för den färdiga byggnaden eller monumentet. I denna fas kan byggandet iscensättas likt  en uppvisning av tekniskt kunnande, styrka och mänskligt engagemang.  I det pågående byggandet kan man synliggöra svårigheter som i den färdiga byggnaden inte längre kan uppfattas  av vanliga människor.

Ur propagandistisk synvinkel var byggnadsprocessen det viktigaste momentet. I äldre kulturer med skriftspråk, som de eyptiska och assyriska, har man också förstärkt och i tid förlängt effekten av vissa moment knutna till byggnadsprojekten med bildframställningar och inskrifter, huggna i sten. Bilderna "fryser" för all tid framöver dessa händelser. Att utvinna, bearbeta och manövrera kolossala stenblock har varit en utmaning under hela mänsklighetens civilisationshistoria – i vissa kulturer tycks människor varit helt besatta av denna kamp.

Dessa fenomen studeras utifrån ett antal fallstudie spridda i tid och rum: det forntida Egyptens obelisker, kupolgravarna i Mykene, de assyriska palatsbyggarna, kunghästarna i Dalarna, trullibyggare i Apulien, Mussolinis stadsbyggande.

Publikationer

The construction and structural behaviour of the Mycenaean tholos tomb. OpAth 15, 1984, 45-52 (with R. Santillo)

The nuragic domes - why false? Nuragic Sardinia and the Mycenaean world. Studies in Sardinian Archaeology III. BAR International Series 387, 1987, 57-74

The autonomous development of dry masonry domes in the Mediterranean area. OpRom 17,  1989, 143-161

Arte Militare e Architettura Nuragica. Proceedings of the 1st International Colloquium on Nuragic architecture at the Swedish Institute in Rome, 7-9 December 1989. Svenska Institutet i Roms skriftserie. (Editor)

Phoenician Echoes in a Nuragic Building, in R. Tykot and T. Andrews (eds.)Sardinia in the Mediterranean: a footprint in the sea. Studies in Sardinian Archaeology presented to Miriam S. Balmuth. (=Monographs in Mediterranean Archaeology, 3), 262-270)

I am a ship - the iconography of a water temple. i OPUS MIXTUM. Essays in Ancient Art and Society , 97-109

Giants or geniuses? Monumental building at Mycenae. Current Swedish Archaeology 6, 1998, 167-184

Monumental building  at Mycenae: its function and audience. OpAth 22, 1998, 103-116

Händernas tysta vetenskap. Om apuliska kupolbyggares yrkeskunnande och dess reproduktion.  RAÄ-GAL Rapportserie  (Riksantikvarieämbetet-Geologiskt Laboratorium) 2000

Dynamics of development in traditional house-building: Ethnohistory and dry masonry domes. From huts to houses. Transformations of ancient societies. Rome, Sept. 22-25, 1997  i Svenska Institutets i Rom Skriftserie, 1999

The rhetoric of building construction. Toward an Archaeology of Buildings. Contexts and concepts. Ten papers on the analysis of standing buildings and concepts of building reconstruction. (Editor G. Malm) BAR International Series 1186, 2003

Fyrstegrave - om konstruktionen af den mykenske kuppelgrav. Sfinx 7/4,1984

Trulli - en arkitektur på säregna villkor. Arkitektur 10, 1984

Trulli - kuppelarkitektur i Apulien. Sfinx 9/2, 1986

Sardiniens nuragher - fårehyrdens tilholdssted. Sfinx 11/1, 1988

Kupoler med anor från stenåldern. Populär arkeologi, 3 1989                 

Kretas kupoler. Hellenika, 51, 1990      

Kupolen - härskarsymbol och himlavalv. Populär Historia  6/94

Makt och monument i Mykene. Hellenika 2, 1998

Italiens fascister behövde konst och arkitektur, SvD 21 april 2006

Ny nationalism präglar minnet av gamla greker, SvD 16 mars 2008

Monumentbyggande i ett globalt perspektiv – obeliskens berättelse. Humanistportalen. Globalhistoria, 2010-03-15

Institutet på facebook

Urbis är online!

Svenska Rominstitutets Vänner

The Valle Giulia Dialogues

You are here: