Institutets styrelse 2020-2022

Skriv ut

Ordinarie ledamöter
Göran Blomqvist (FD), Ordförande
Agneta Modig Tham (Civilekonom), Skattmästare
Sabrina Norlander Eliasson (Docent), Konstvetenskap, Vice ordförande
Lena Larsson Lovén (Docent), Antikens kultur och samhällsliv, Sekreterare
Ann-Louise Schallin (Professor), Antikens kultur och samhällsliv
Dominic Ingemark (Docent), Antikens kultur och samhällsliv
Christer Henriksén (Professor), Klassiska språk
Andreas Heymowski (Professor), Arkitektur
Ylva Haidentaller (FM), Konstvetenskap, doktorander
Hampus Olsson (FM), Antikens kultur och samhällsliv, doktorander

Suppleanter
Lena Larsson Lovén (Professor), Antikens kultur och samhällsliv
Lovisa Brännstedt (FD), Antikens kultur och samhällsliv
Johan Eriksson (FD), adjungerad Konstvetenskap

Revisorer
Martin Sjöberg, Auktoriserad revisor
Mattias Jennerholm, Departementssekreterare
Suppleant: Karin Siwertz, Auktoriserad revisor

Kansliet
Ingrid Willstrand, Kanslichef