www.isvroma.it

 • Full Screen
 • Wide Screen
 • Narrow Screen
 • Increase font size
 • Default font size
 • Decrease font size

Anna Ahrenbergs Romstipendium

för arkitektstudent vid Chalmers
Stipendiet på 75.000 kr avser stöd till en vistelse i Rom för att genomföra examensarbete eller annat studieprojekt. Stipendiaten bereds möjlighet att ha en dator- och biblioteksplats på Svenska Institutet i Rom och kan, i mån av plats, även beviljas bostad på Institutet. Rätt att söka har student vid Chalmers som avslutat de första två årens studier i arkitektur. Ansökan skall innehålla CV, senaste betygsutdrag och kortfattad plan för examensarbete eller studier i Rom.
Ansökan (särskild blankett finns ej) skall sändas till Stiftelsen Anna Ahrenbergs fond för vetenskapliga mfl ändamål c/o Danske Bank, Box 11055, 404 22 GÖTEBORG - Se även http://www.annaahrenberg.com/.

AKTUELLT

 • LAT202 Latinsk epigrafik 7,5 hp VT 2020

  Läs mer

   
 • I höst utlyser Riksbankens Jubileumsfond (RJ) medel till kostnader för vetenskapligt arbete vid de svenska Medelhavsinstituten i Aten, Istanbul och Rom

  Forskare kan söka medel för att bedriva vetenskapligt arbete inom områdena humaniora, samhällsvetenskap, juridik och religionsvetenskap. Med vetenskapligt arbete avses här forskning och annat avancerat arbete av vetenskaplig karaktär vid museer, arkiv och bibliotek eller motsvarande.

  Se utlysningen

   
 • Institutets verksamhetsberättelse 2018

   

Nya publikationer

Institutet på facebook

Urbis är online!

Svenska Rominstitutets Vänner

The Valle Giulia Dialogues

You are here: Stipendier Övriga stipendier Anna Ahrenbergs Romstipendium