www.isvroma.it

 • Full Screen
 • Wide Screen
 • Narrow Screen
 • Increase font size
 • Default font size
 • Decrease font size

Alma Welander-Philip

Utdelas av Institutets styrelse vart tredje år till en 'högt begåvad svensk konsthistoriker eller arkitekt för studievistelse i Rom'. Vistelsen skall omfatta minst 2 månaders studier i Rom. Stipendiet delas ut i oktober. Ansökan ställs till styrelsen för Svenska Institutet i Rom.

AKTUELLT

 • LAT202 Latinsk epigrafik 7,5 hp VT 2020

  Läs mer

   
 • I höst utlyser Riksbankens Jubileumsfond (RJ) medel till kostnader för vetenskapligt arbete vid de svenska Medelhavsinstituten i Aten, Istanbul och Rom

  Forskare kan söka medel för att bedriva vetenskapligt arbete inom områdena humaniora, samhällsvetenskap, juridik och religionsvetenskap. Med vetenskapligt arbete avses här forskning och annat avancerat arbete av vetenskaplig karaktär vid museer, arkiv och bibliotek eller motsvarande.

  Se utlysningen

   
 • Institutets verksamhetsberättelse 2018

   

Nya publikationer

Institutet på facebook

Urbis är online!

Svenska Rominstitutets Vänner

The Valle Giulia Dialogues

You are here: Stipendier Tidigare utlysningar Alma Welander-Philip