www.isvroma.it

  • Full Screen
  • Wide Screen
  • Narrow Screen
  • Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size

Den arkeologiska kursen vid Svenska Institutet i Rom (15 hp)

Kurs på avancerad nivå i antikens kultur och samhällsliv i samarbete med Göteborgs universitet som ges under tio veckor på vårterminen. Kursen syftar till att kritiskt studera de antika kulturerna i Italien via arkeologiskt material, utgrävningsplatser, arkitektur, monument och museisamlingar. Huvudvikten läggs vid den romerska kulturen, men andra kulturyttringar, såsom den etruskiska kulturen i Mellanitalien och de grekiska kolonierna i Syditalien och på Sicilien, studeras särskilt. En betydande del av kursen består av längre eller kortare exkursioner inom Italien. Kursen kan vara fysiskt ansträngande. Undervisningen sker framför allt vid utgrävningsplatser, monument eller museer, men även i form av föreläsningar och seminarier på institutet. Examination sker löpande i form av muntliga och skriftliga uppgifter.

Antalet deltagare är högst sex, vilka erhåller ett stipendium på 16 000 kr vardera samt fritt boende på institutet och under exkursionerna. Kursen är studiemedelsberättigande. Ansökan sker i början av höstterminen till institutets kansli i Stockholm, varefter deltagarna utses av institutets styrelse.

OBS! Kursen ges nästa gång vårterminen 2019 och kommer att vara sökbar hösten 2018.

Mer information:  http://utbildning.gu.se/kurser/kurs_information/?courseid=AN2076

Institutet på facebook

Urbis är online!

Svenska Rominstitutets Vänner

The Valle Giulia Dialogues

You are here: