www.isvroma.it

  • Full Screen
  • Wide Screen
  • Narrow Screen
  • Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size

Romhorisont 70

INNEHÅLL

 

Nytt från institutet, Kristian Göransson

Skrivbordet är på plats, Maria h. Oen

A Workshop on the Study and Interpretation of Architectural Mouldings in Ancient Italy, Laura Ambrosini och Ingrid Edlund-Berry

Märta Måås rutiga mattor på Rominstitutet, Maria Mellgren

Det Danske Institut i Rom – Et hovedværk i skandinavisk modernistisk arkitektur, Marianne Pade

Världsarvet Asmara – något om den historiska bakgrunden, Greger Widgren

Den tidiga italienska koloniala arkitekturen i Asmara, Kristian Göransson

Asmaras modernism – ett kulturarv för hela världen, Maria Mellgren

Asmaras färger– att läsa Asmaras arkitektur utifrån byggmaterial och färg, Gertrud Olsson

Stadens mittpunkt, Johan Mårtelius

Ben Hur om romarriket – bästsäljare men hur?, Conny Svensson

Villa San Michele, Kristina Kappelin

Ny ledamot i Vänföreningens styrelse

Kristina i Rom – spåren av drottningen idag, Sebastian Bergsvik-Sambergs, Simon Gustav Hawborn Dahlstedt, Julius Olesen och Simon Skog Sand

Platons lagarna och den poetiska traditionen, Claudia Zichi

Konsten att kopiera, Fredrik Helander

Svunna städer, Frederick Whitling

Drottning Christina dansade själv!, Stefano Fogelberg Rota

Två romerska utsikter från den danska guldåldern, Martin Olin och Carl-Johan Olsson

Institutets seminarier 2020

Research Seminar

Torsdag 23 januari kl. 17.00

Johan Vekselius (Postdoktor vid Stockholms Universitet, Antikens kultur och samhällsliv): En populismens historia i antikens Rom: plebs, popularer, populus. Eller: folk, folklighet, den folklige

Kan och borde vi prata om populism i antikens Rom? Jag anser det, men innan vi når dit måste vi första veta vad populism är. Något som är en kontroversiell fråga med starkt normativa dimensioner. Jag presenterar därför en översikt av populismen som historiskt fenomen och teoretiskt koncept, huvudsakligen baserat på statsvetenskaplig forskning. Olika definitioner diskuteras och jämkas i det att en arbetsdefinition presenteras. Denna ger för handen att populism visst kan uppstå i politiska system som varken är demokratiska eller representativa. Därefter driver jag en tes om att en populistisk ideologi och praktik karaktäriserade antikens Rom politiska system, ifrån den dimmiga kungatiden med ”tyranniska kungar (enligt grekisk modell), över republikens plebs och popularer, till kejsartiden då populistiska strategier var en integrerad del av kejsarollen.

 

Läs mer  

notera


The C.M. Lerici Foundation provides cultural and scientific exchange between Sweden and Italy.
Apply for grants and scholarships!

 

Nya publikationer

Institutet på facebook

Urbis är online!

Svenska Rominstitutets Vänner

The Valle Giulia Dialogues

You are here: Home