www.isvroma.it

 • Full Screen
 • Wide Screen
 • Narrow Screen
 • Increase font size
 • Default font size
 • Decrease font size

Kurser och stipendier

Kurs i konstvetenskap (15 hp)
Varje höst ger Svenska Institutet en kurs i konstvetenskap med inriktning på Roms konstnärliga förändring över tid. Kursen kan sökas av doktorander och studenter på avancerad nivå vid de svenska lärosätena och omfattar tio veckor i och omkring staden Rom. Varje kurs innehåller en längre exkursion med ett särskilt tematiskt innehåll.
Flera generationer svenska konstvetare har genomgått ”Romkursen” som en minnesrik och betydande del i sin utbildning. Läs mer

Deltagare i kursen 2012: Anna Jansson (Stockholm), Torbjörn Johansson (Göteborg), Christopher Landstedt (Stockholm), Maria Nyström (Uppsala), Anna Radford (Stockholm), Kristina Öhman (Uppsala).

deltagarna i den konstvetenskapliga kursen 2008
Deltagarna i den konsthistoriska kursen 2008. Foto: Jesper Mejling


Konst och kontext i barockens Rom -Samlingar och museipraktik igår och idag
(7,5 hp)
Kurs på avancerad nivå i samarbete mellan Högskolan på Gotland, Nationalmuseum och Svenska Institutet i Rom, vårterminen 2011.
Kursen syftar till att fördjupa kunskaperna om italienskt renässans- och barockmåleri, relationen original-kopia, tidigmodernt samlande och konstmarknad. Kursen ger vidare en djupare inblick i det museala arbetets praktik och hur man presenterar konsthistoria på ett museum. Deltagarna får tillfälle att fördjupa sig i enskilda verk i Nationalmusei italienska målerisamling. En vecka koncentreras studierna till Nationalmuseum där de utvalda verken studeras på plats. Där ges även en överblick av museet som forskningsinstitution samt föreläsningar av undervisande lärare, intendenter och konservatorer. Dessutom ges möjlighet att studera samlingskontexter och museal utveckling i Rom. Med Svenska Institutet som undervisningsbas för föreläsningar och studier av måleri och konstsamlingar in situ studeras jämförelsematerial som de respektive studieobjekten kan relateras till. Läs mer


Det större filologiska och konstvetenskapliga stipendiet

Vartannat år har konstvetare företräde att söka ett helårsstipendium vid institutet för forskning relaterad till Rom. Ansökningarna är öppna för studerande på masternivå, doktorand eller nydisputerad. Som helårsstipendiat bereds möjligheten att aktivt ta del av Roms vetenskapliga miljö och bidra till spridning och kännedom om svensk forskning utomlands. Helårstipendiaten bereds också möjlighet att undervisa inom den stora konstvetenskapliga kursen samt att bidra till institutets seminarieverksamhet. 

Storstipendiat 2012-2013 (det allmänna forskningsstipendiet): Per Strömberg ( Den här e-postadressen är skyddad från spamrobotar. Du måste tillåta Javascript för att visa e-postadressen ): Postmodern Spoliation. A comparison of practice of reuse and recontextualization of architecture in historical roman and postmodern periods.

AKTUELLT

 • Vi har just nu flera lediga rum i juli månad! Kontakta bokning@isvroma.org.

   
 • Styrelsen för Svenska institutet i Rom ledigförklarar befattningen som direktör
  för SVENSKA INSTITUTET I ROM med beräknat tillträde den 1 juli 2019

  hämta utlysningen

   
 • Nytt från Vänföreningen

  Vänföreningens stora stipendium vid Svenska Institutet  i Rom tilldelades Claudia Zichi för ett tvärvetenskapligt projekt om litterära strategier hos Plato och Thucydides inom litteraturvetenskap, retorik och klassiska språk vid Lunds Universitet.

  Föreningens resestipendier gick till  Simon Skog Sand, Sebastian Bergvik Sambergs, Julius Olesen och Gustav Hawborn Dahlstedt,  Östra Reals gymnasium i Stockholm,  vilka valt att fördjupa sig i drottning Kristinas liv som en symbol och enande kraft i Europa i en tillvalskurs i internationella relationer.

  Lagergrenska priset gick till arkitekterna Gunilla Linde Bjur och Hans Bjur, Chalmers i Göteborg  och Kerstin Gamstorps pris för berömvärd uppsats gick till Cecilia Rainer, Stockholms Universitet.

   

Nya publikationer

Institutet på facebook

Urbis är online!

Svenska Rominstitutets Vänner

The Valle Giulia Dialogues

You are here: Home