www.isvroma.it

  • Full Screen
  • Wide Screen
  • Narrow Screen
  • Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size

Utgrävningskampanj i Francavilla 2018

Utgrävningsprojektet i Francavilla di Sicilia är ett samarbete mellan institutet, den antikvariska myndigheten vid Regione Siciliana genom Parco Archeologico di Naxos och Francavillas kommun. Projektet leds av Kristian Göransson och medverkande arkeologer är Henrik Boman och Monica Nilsson. Två-fyra lokalt anställda skickliga grovarbetare deltog dagligen i arbetet. Liksom under tidigare säsonger medverkade två svenska studenter i antikens kultur och samhällsliv, denna gång Christian Stelius (Lunds universitet) som var med för andra gången och Joacim Seger (Uppsala universitet). För inmätning med totalstation svarade även denna gång Stephen Kay från The British School at Rome tillsammans med assistenten Elena Pomar.

Francavilla di Sicilia ligger på Etnas nordsluttning i den bördiga Alcantaradalen, ca 20 km från den första grekiska kolonin Naxos på Siciliens östkust. Francavilla började grävas ut 1979 då uppmärksammade fynd från en votivdepå tillhörande en arkaisk helgedom till Demeter och Persefone gjordes i form av terrakottareliefer (pinakes) av lokrisk typ och andra votivgåvor. Från och med 1980-talet företogs sporadiska utgrävningar i staden i samband med hus- eller vägbyggen. Regione Siciliana exproprierade år 2003 privat mark i Francavilla och under de följande två åren kunde mer omfattande utgrävningar utföras av Siciliens centrala antikvariska myndighet, Assessorato Regionale dei Beni Culturali. Hösten 2015 erhöll institutet utgrävningstillstånd på fyra år fr.o.m. 2016 för ett fält vid Palazzo Cagnone, ett 1700-talspalats i kommunal ägo, alldeles norr om tomten där den omfattande utgrävningen 2003-2004 ägde rum. De övergripande målen med det svenska projektet är att det skall sprida ljus över frågan om vilket förhållande staden kan ha haft till Naxos, när staden grundades och – i förlängningen – om Francavilla går att identifiera med Kallipolis, en ännu inte lokaliserad stad som omnämns av Strabon som subkoloni till Naxos. Ett mer konkret mål med projektet är att undersöka den antika stadens stadsplan.


Efter två säsonger 2016 bestående av en geofysisk undersökning i början av året och en mindre utgrävning på senhösten genomfördes i oktober 2017 en mer omfattande utgrävning med goda resultat. Framför allt påträffades välbyggda husgrunder i sten och stora mängder grekisk keramik. Fältarbetet hösten 2018 ägde rum under tre veckor mellan 15 oktober och 2 november i syfte att utöka området för utgrävningen samt fortsätta nedåt från den nivå där arbetet slutade 2017. Trots vissa problem med ostadigt väder och ett häftigt regn var arbetet framgångsrikt. En yta på 64m² omedelbart norr om 2017 års schakt banades av med grävmaskin under de första dagarna. Därefter vidtog det fortsatta arbetet med hacka och spade. Ett antal välbevarade murar tillhörande en och samma byggnad grävdes fram.   Fyndmaterialet bestod  precis som under fjolårets grävning till största del av grekisk keramik daterbar till 400-talet f.Kr. och mycket taktegel från de nedrasade taken. Keramiken var delvis importerad från Athen, Korinth och Syditalien men mycket är sannolikt lokalt tillverkat på Sicilien. Vaser som associeras med mat och dryck dominerade som väntat det keramiska materialet. Vidare påträffades ett antal vävtyngder som visade på textiltillverkning i anslutning till byggnaderna. En hel, odekorerad oljelampa från 400-talet f.Kr. grävdes ut. Två små bronsmynt hittades – de första mynten som hittills påträffats i projektet. Det finns goda förhoppningar om att åtminstone det ena myntet skall gå att identifiera.

Fynden skall under 2019 studeras inför det fältarbete som projektet hoppas kunna utföra senare under året. Utgrävningen var liksom tidigare säsonger helt externfinansierad tack vare anslag från Kungliga Vitterhetsakademien (Enboms fond) och Familjen Rausings Stiftelse.

Institutet på facebook

Urbis är online!

Svenska Rominstitutets Vänner

The Valle Giulia Dialogues

You are here: