www.isvroma.it

 • Full Screen
 • Wide Screen
 • Narrow Screen
 • Increase font size
 • Default font size
 • Decrease font size

Institutets seminarier

Abstract:
Marco Polos (1254–1319) beskrivning av Fjärran Östern har sedan medeltiden översatts gång på gång till alla upptänkliga språk och utkommit oräkneliga gånger. Under ett handelskrig mellan Genua och Marco Polos hemstad Venedig kring 1299 tillbringade han en tid i fängelse i Genua. Då lär han ha dikterat verket på italienska för sin medfånge Rustichello, som skrev ned det hela på franska med starka italienska inslag. Någon gång mellan 1310 och 1322 översattes verket så till latin av Francesco Pipino, dominikanermunk från Bologna. Det var i denna latinska skepnad Marco Polo huvudsakligen lästes av medeltidens lärde, vilket förstås gör översättningen kulturhistoriskt synnerligen betydelsefull. Bara det faktum att 60 manuskript av Pipinos översättning bevarats och finns utspridda på olika bibliotek runtom i världen pekar i sig på dess bestsellerstatus. Ändå finns det fortfarande ingen vetenskaplig utgåva av texten. Mitt projekt här i Rom bedrivs huvudsakligen i Vatikanbiblioteket, där det finns flera manuskript, och är början till en utgåva. Den kommer så småningom att omfatta samtliga kända manuskript.

27 februari

Cecilia Beer (senior independent researcher, Stockholm University): Children in Capua: Terracotta Votives from the Fondo Patturelli Sanctuary, an Inventory for a Catalogue Raisonné

Abstract 
This project was initiated many years ago in the Museo Provinciale Campano in Capua. Many of the sculptures in that museum presumably derive from the excavations carried out at Curti on the outskirts of ancient Capua (modern S. Maria Capua Vetere) already around 1850. The findings revealed two consecutive temple buildings, one Archaic and one Hellenistic, and both periods have left us numerous votive sculptures spanning the period c. 550-50 B.C. The oldest statuary consists of large, almost life-size, enthroned women of tufa stone. The “Matres”, as they are called, hold from one to twelve swaddled baby-children in their lap or in their arms.
Another important group of votives, c. 100 pieces and fragments and the focus of my research, consists of terracotta children and generally boys or babies. Their iconography is reminiscent of the temple-boys of Cyprus as well as a group of votive boys from Etruscan Caere.
The cult is unfortunately anonymous, no inscriptions are there to identify the deity, which must be assumed to be female.My project aims at understanding the function of the cult and its possible contact zones and ways of influence as well as the mechanisms of production and distribution of certain types of votives to or from other places in the surroundings (or further away).

 

Tidigare seminarier

13 februari, kl. 17

Sabrina Norlander Eliasson, Universitetslektor i konstvetenskap (Stockholms Universitet): Vi lever som drottningar”. Materiell kultur i kvinnliga kloster i det senbarocka Rom.

Abstract:
Efter Konciliet i Trent (1545-65) utgick allt strängare påbud för de katolska kvinnliga klostren beträffande klausur och dess regelverk. Klostren utgjorde viktiga institutioner för försörjning för kvinnor inom alla samhällsklasser, men de aristokratiska nunnorna och deras familjer bidrog även till sekulär status och politisk makt. De sistnämnda utverkade också aktivt dispens från de strikta reglerna gällande livsföring, mobilitet och konsumtion. Seminariet diskuterar ovanstående paradox med utgångspunkt i nunnornas celler som exempel på liminala platser i en starkt reglerad samhällsordning.

Institutets seminarier

20 februari

Astrid Nilsson (Lerici stipendiat, Svenska institutet i Rom): Marco Polo på latin – början till en vetenskaplig textutgåva. Läs mer  

notera


 • Påvens hästar
  Föreläsning med teol. dr Kari Lawe

  Måndagen den 24 februari kl. 17.00

  Plats Katolskt forum, Sta Eugenia kyrka, Kungsträdgårdsgatan 12

  läs mer

   

 • The C.M. Lerici Foundation provides cultural and scientific exchange between Sweden and Italy.
  Apply for grants and scholarships!

   

Nya publikationer

Institutet på facebook

Urbis är online!

Svenska Rominstitutets Vänner

The Valle Giulia Dialogues

You are here: Evenemang Seminarier 2020 Institutets seminarier