www.isvroma.it

  • Full Screen
  • Wide Screen
  • Narrow Screen
  • Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size

Konstvetenskaplig fördjupningskurs vid Svenska institutet i Rom, 15 hp

 

Varje höst (Obs! inte 2018) ger Svenska institutet i Rom en kurs i konstvetenskap med inriktning på Roms bildkonst och arkitektur. Den är öppen för alla studerande i konstvetenskap på doktorand- och avancerad nivå. Antagningen administreras sedan 2017 av Stockholms universitet under beteckningen KV6000. Kursen ger 15 hp och omfattar en veckas instudering på hemmaplan och nio veckor i och omkring staden Rom.

Kursen ger fördjupad kunskap om bildkonst, arkitektur och stadsplanering i Rom och Mellanitalien från antiken fram till 1900-talets andra hälft. En rad nyckelmonument studeras utifrån ett kontextuellt perspektiv där politiska, religionshistoriska och ekonomiska förutsättningar diskuteras, liksom beställarnas och utövarnas respektive roller och dessas förändring över seklen. Receptionshistoria och den konstvetenskapliga disciplinens framväxt och utveckling speglas likaså. Ett viktigt syfte med kursen är att träna studenterna i att tillämpa adekvat konstvetenskaplig terminologi samt att ta ställning till det källmaterial som de kommer i kontakt med under kursens gång. Undervisningen sker i form av lektioner inför monument, seminarier på institutet samt genom föreläsningar och självstudier. Examinationen sker dels genom enskilda uppgifter, muntligt redovisade inför monumenten eller vid seminarier på institutet, och dels genom författande av skriftliga inlämningsuppgifter. Kursen berör i första hand Rom, men undervisning sker också under dagsutflykter i stadens omgivningar samt under en eller flera längre exkursioner.

Romkursen är idag den enda kurs som är gemensam för alla studerande i ämnet konstvetenskap och den ger kunskaper och erfarenheter som inte är tillgängliga vid något av hemuniversiteten. Sedan starten 1959 har den getts 56 gånger och sammanlagt har 453 studerande deltagit; en förteckning över deltagarna hittar du här. För generationer av svenska konstvetare har kursen blivit en minnesrik och betydelsefull del i utbildningen – inte minst vad gäller vikten av internationellt och tvärvetenskapligt samarbete. Läs mer om kursen och dess historia här.

Den konstvetenskapliga kursen ges inte höstterminen 2018. Nästa kurstillfälle är höstterminen 2019. Kursen administreras av Stockholms universitet och intresserade ombeds kontakta Sabrina Norlander Eliasson och Lars Berggren för vidare upplysningar: Den här e-postadressen är skyddad från spamrobotar. Du måste tillåta Javascript för att visa e-postadressen eller Den här e-postadressen är skyddad från spamrobotar. Du måste tillåta Javascript för att visa e-postadressen .

Här hittar du blider från de senaste åren: 20152016, 2017.

AKTUELLT

Il Mediterraneo e la storia III
Documentando città portualiconvegno internazionale
Capri, 9-10-11 maggio 2019

Institutum Romanum Finlandiae
Istituto Svedese di Studi Classici a Roma
Riksbankens Jubileumsfond
Università di Verona

 

Nya publikationer

Institutet på facebook

Urbis är online!

Svenska Rominstitutets Vänner

The Valle Giulia Dialogues

You are here: Kurser Institutets kurser Konstvetenskaplig fördjupningskurs vid Svenska institutet i Rom, 15 hp