www.isvroma.it

 • Full Screen
 • Wide Screen
 • Narrow Screen
 • Increase font size
 • Default font size
 • Decrease font size

Tidigare seminarier

Institutsseminarium 2018: VII

Tisdagen den 12 juni, kl. 17.00 i Auditoriet, Svenska Institutet i Rom

Ylva Haidenthaller (PhD Candidate, Art History and Visual Culture Studies, Department of Arts and Cultural Sciences, Lund University) talar under rubriken:
"Till evig åminnelse: medaljen, minne och memoria"

Begravningsmedaljer utgör en tämligen outforskad kunskapskälla men vidgar vår förståelse av hur åminnelse, memoria, har konstruerats under tidigmodern tid. Givetvis har det antika, framför allt romerska, arvet inspirerat detta material. Vid seminariet presenteras och diskuteras ett urval av svenska regenters begravningsmedaljer från slutet av 1500-talet till början av 1700-talet. Vad utmärker medaljen som äreminne och hur skapas åminnelse genom medaljer?

Varmt välkomna!
Lars Berggren

 

 

Institutsseminarium 2018: VI

Torsdagen den 7 juni, kl. 17.00 i Auditoriet, Svenska Institutet i Rom

Peter Loewe, journalist (Dagens Nyheters och Hufvudstadsbladets Romkorrespondent) och författare, presenterar sin bok

Rom för foodisar (Natur & Kultur)

– En bok som inte bara hjälper Romsbesökaren att hitta rätt bland stadens alla matställen, utan som också ger bakgrunden till stadens trattoriatraditioner – som startar med vinet. Det kommer att förklaras varför romarna så gärna äter friterad mat och så mycket inälvor. Även matvanorna i det antika Rom tas upp.

Varmt välkomna!

OBS! Förhandsanmälan till  Den här e-postadressen är skyddad från spamrobotar. Du måste tillåta Javascript för att visa e-postadressen

 

Torsdagen den 31 maj, kl. 17.00 i auditoriet, Svenska Institutet i Rom


Mikael Andersson, doktorand i konstvetenskap vid Åbo Akademi, presenterar sitt avhandlingsprojekt Hendrik Christian Andersen och urbanistikens epok. Utopi och stadsomvandling i Rom mellan tradition och modernitet.

 

Torsdagen den 15 mars, kl. 17.00 i auditoriet, Svenska Institutet i Rom

Cecilia Sandström, doktorand i Antikens kultur- och samhällsliv, Göteborgs universitet, talar om
"Ekologi, produktion och handelsvägar mellan Monte Polizzo och den sicilianska västkusten 600-500 f.kr"

Mitt avhandlingsprojekt tar avstamp i 600-talet f.kr och den elymska bergsbosättningen Monte Polizzo, belägen på västra Sicilien, ca 700 meter över havet. Fyndmaterialet innehåller spår av handelsvaror från hela Medelhavet. Utbudet av sådana var stort eftersom den grekiska staden Selinus och den feniciska staden Motya låg endast en dagsresa bort. Men gick handeln bara från de nyinflyttade på kusten till den inhemska befolkningen i inlandet? Elymerna hade säkert en tydlig strategi när de valde att bosatta sig på Monte Polizzo. Där fanns det skog, bördig jord och flera floder som kunde användas för att frakta varor till kusten. Kan man förutsätta att dessa floder var farbara för 2500 år sedan? Det och mycket mer vill jag diskutera med er på torsdag.

1 mars

Fredrik Tobin, FD, Uppsala universitet
“När utgrävningarna inte går som planerat: Asine, Labraunda och San Giovenale”

Seminariet handlar om tre svenska utgrävningar i medelhavsomrrådet som fått stort genomslag trots att de "misslyckades" med de mål som sattes upp när projekten började. Hur har detta faktum hanterats när projektens historia har skrivits och vad säger det om arkeologin som forskningsfält?

22 februari
Hannes Frykholm, arkitekt SAR/MSA, doktorand  Arkitekturskolan KTH
"Imperial Thresholds: Towards an Inventory of the Aurelian Wall in Contemporary Urbanism"

This project proposes to consider the effect of the Aurelian Wall on the urban fabric of modern Rome. If historically, the Wall had a centralizing impact on Roman urbanization, its role in the city today is far more ambiguous. By defining the Wall as a 15-km long threshold object, that holds together various spatial and temporal claims, the investigation seeks to produce a typological inventory of juxtaposition, encounter and confrontation between the Wall and different urban conditions of present-day Rome.

15 februari
Henrik Widmark, Universitetslektor och forskare vid Konstvetenskapliga institutionen, Uppsala universitet
Sveriges Kyrkor i centrum och periferi. Ett humanistiskt forskningsprojekts praktik och vetenskapliga tillhörighet 1909-1966

”Sveriges Kyrkor” var ett projekt som befäste och till stora del grundlade ämnet konsthistoria i Sverige. Inom det formulerades en del av förutsättningarna för humanistisk forskningspolitik i Sverige och det hade en viktig roll i moderniseringen av den svenska kulturminnesvården. Mitt eget projekt diskuterar hur ”Sveriges Kyrkor” organiserades, hur det påverkade och påverkades av sina objekt, hur vardagspraktiken tedde sig samt hur det förflyttades på det vetenskapliga fältet.

 

Tidigare seminarier

2015

22 januari
Carina Burman: Stadens och bokens förändringar. Ellen Rydelius Rom på 8 dagar 1927-1957.

29 januari
Anton Bonnier, Monica Nilsson, Henrik Boman och Arto Penttinen: Makrakomi, landskap och stad i Grekland. Rapport från Makrakomi Archaeological Landscapes Project (MALP).

5 februari
Alexander Svedberg: En fråga om stil: tre gravläggningsprogram i etruskiska Volterra.

19 februari
Fredrik Tobin: Cowboys och trattar – gammalt och nytt från utgrävningarna på Poggio Civitate (Murlo).

26 februari
Maria Nyström: Den kreativa industrin - kulturarv i förändring.

5 mars
Stefania Gerevini, British School at Rome: The Baptistery of San Marco, the Chapel of St Isidore, and cultural identities in late medieval Venice.

12 mars
Marie Kraft: Katakomber, teater och videokonst. Konstprojekt gestaltar offentliga platser i Rione Sanità, Neapel.

18 mars
Daniel Strand: De politiska ideologiernas död – från andra världskriget till Berlinmurens fall.

26 mars
Per Gedin: Isaac Grünewald - vår första modernist.

9 april
Mats Roslund: Sicilien, Siqiliya, Sikelö. Öppningar till en transnationell historia.

30 april
Helena Monti: Om hantverket att förvandla italienska till svenska.

14 maj
Sharon Avery-Fahlström, The Öyvind Fahlström Foundation and Archives: Öyvind Fahlström's Opera.

28 maj
Linnéa Johansson: Learning from the Lares, a re-examination of the material culture of the Pompeian domestic cult.

4 juni
Hanna Menander, Gunilla Gardelin, Olof Brandt, Agostina Appetecchia, Håkan Thorén, Carolina Larsson: The Lateran baptistery in 3D. Documentation, analysis and reconstruction.

8 oktober
Robin Wahlsten Böckermann: Ovidius Metamorfoser och de första läsarna: den medeltida kommentartraditionen.

22 oktober
Birte Poulsen: De nordiske udgravninger af en kejserlig (?) villa i loc. S. Maria ved Nemisøen (1998-2002).

29 oktober
Anna Risell: Samtal om upplevelsen av rummet: Roms centro storico.

4 december
Contagio Haiku, bokpresentation: Non senza titolo/Ej utan titel - Haiku in tre lingue di Daniel Gahnertz.

2016

10 mars
FM Minna Hamrin, Konstvetenskap, Åbo Akademi
Framställningen av den 'exemplariska kyskheten' i italiensk konst efter motreformationen

5 april
Malin Belfrage och Erik Törnkvist, ETAT ARKITEKTER AB
Efterkrigsmodernism i Rom och Italien: arkitektur och restaureringsproblematik

15 september
Prof. Ola Sigurdson, Institutionen för litteratur, idéhistoria och religion, teologi, Göteborgs universitet
Humor och subjektivitet i ett teologiskt perspektiv

19 september
Prof. Tuomas Heikkilä, director vid Institutum Romanum Finlandiae
Digital Humanities & Medieval Calendars: Towards Computerized Methods of Studying Cultural Influences

22 september
FD Stefano Fogelberg Rota, Litteraturvetenskapliga institutionen, Uppsala universitet
Svenska bilder från den italienska halvön: reselitteratur under Frihetstiden

27 september
Prof. Gunhild Vidén, Latin, Institutionen för språk och litteratur, Göteborgs universitet
Föreställningar om kroppen i romersk senrepublik

13 oktober
FM Marie Kraft, Ecole des Hautes études en sciences sociales i Paris & Facoltà di Architettura, Università Roma Tre
Konstprojekt och kulturarv skapar stadsförändring i La Sanità, Neapel

20 oktober
Prof. Olof Brandt, Pontificio Istituto di Archeologia Cristiana
Konstantins "fastigium" i Lateranbasilikan

27 oktober
Prof. Christer Bruun, Department of Classics, University of Toronto
Identiteter i Ostia, en speciell romersk stad

3 november
FD Anders Ödman, Arkeologi, Lund
Skånska paralleller till Antiken

2017

8 februari
Prof. Lars Berggren, Svenska Institutet i Rom
Giordano Brunos staty på Campo dei Fiori – 1800-talets mest omstridda monument.

14 februari
FM Greger Sundin, Lerici-stipendiat
A matter of amusement: The material culture of games and pastimes in European princely collections 1550–1750.

2 mars
FD Emma Hagström Molin, Institutionen för idé- och lärdomshistoria, Uppsala universitet
Historiens skatter. Beda Dudíks forskning i Sverige, Italien och Österrike 1851–1870.

30 mars
FM Mikael Andersson, Konstvetenskap, Åbo Akademi
Christian Andersen och urbanistikens epok. Utopi och stadsomvandling i Rom mellan tradition och modernitet.

19 april
FM Hampus Olsson, Antikens kultur och samhällsliv, Lunds universitet
The ager Bleranus 450 - 50 BC - A study of cultural change in a South Etruscan town and hinterland.

27 april
FD Kristian Göransson, direktör, Svenska Institutet i Rom
Institutets arkeologiska verksamhet sedan grundandet fram till idag.

18 maj
Johnny Bengtsson, arkeologi, Svenska Institutet i Rom
Om Institutets utgrävningar. Luni sul Mignone, från dåtid till nutid.

8 juni
FD Astrid Nilsson, Latin, Lunds universitet
Johannes Magnus som textkommentator: Marco Polo-manuskriptet (Ottob. Lat. 1875).

29 juni
FM Tuomo Nuorluoto, Latin, Uppsala universitet
Roman female cognomina. Studies in Roman onomastics.

21 september
FD Kristian Göransson, direktör, Svenska Institutet i Rom
Institutets arkeologiska verksamhet sedan grundandet fram till idag.

5 oktober
Lars Gerdmar, ikonmålare
Två ikoner till två påvar - om ikonens historia, teologi och estetik.

19 oktober
FM Helena Westerlind, arkitektur, KTH
The Liquid Stone Cookbook.

26 oktober
FD Maria H. Oen, Institutionen för kultur och estetik, Stockholms universitet
Författarporträtt av kvinnor under senmedeltiden: Heliga Birgitta och Caterina av Siena.

2 november
FD Peter Carelli, Arkeologerna, Statens historiska museer
Du sköna nya urbana värld: Framväxten av en urban identitet i medeltidens Europa, ca.1000-1300.

9 november
Prof. em. Ingar Palmlund
Kronprinsessan Victoria, Doktor Munthe och några andra i Rom omkring 1900.

16 november
FD Georg Walser, bibelforskare, Göteborgs universitet
Septuaginta – den glömda eller den gömda bibeln.

22 november
Prof. David Dunér, Idé- och lärdomshistoria, Lunds universitet
Swedenborgs italienska resa.

30 november
FM Anna Gustavsson, arkeologi, Göteborgs universitet
Arkeologen Oscar Montelius & Italien. Kunskapsproduktion & skandinavisk forskning vid Medelhavet under slutet av 1800-talet.

AKTUELLT

 • I höst utlyser Riksbankens Jubileumsfond (RJ) medel till kostnader för vetenskapligt arbete vid de svenska Medelhavsinstituten i Aten, Istanbul och Rom

  Forskare kan söka medel för att bedriva vetenskapligt arbete inom områdena humaniora, samhällsvetenskap, juridik och religionsvetenskap. Med vetenskapligt arbete avses här forskning och annat avancerat arbete av vetenskaplig karaktär vid museer, arkiv och bibliotek eller motsvarande.

  Se utlysningen

   
 • Institutets verksamhetsberättelse 2018

   

Nya publikationer

Institutet på facebook

Urbis är online!

Svenska Rominstitutets Vänner

The Valle Giulia Dialogues

You are here: Evenemang Tidigare-precedenti-old Tidigare seminarier