www.isvroma.it

 • Full Screen
 • Wide Screen
 • Narrow Screen
 • Increase font size
 • Default font size
 • Decrease font size

Den konstvetenskapliga kursen 2015

Foto: Lars Berggren

1. Kristian Göransson demonstrerar Ara Pacis. Kursdeltagare från vänster: Pella Myrstener, Gabriella Moen, (Minna Hamrin), Kristel Thalström, Elin Manker och Josefin Lundahl Peterson.

2. Kristian guidar på Palatinen.

3. Henrik Boman lägger ut texten om Cestiuspyramidens byggnadsteknik.

4. Sara Callahan dokumenterar stuckdekor i Pompeji.

5. Olle Brandt förklarar inskriptioner i S. Agnese fuori le mura.

6. Storstipendiaten tillika kursassistenten Minna Hamrin studerar fresker i Subiaco.

7. Pella dokumenterar utsikten i Subiaco.

8. Martin Olin demonstrerar Berninis arkitektur i Ariccia för kurs- och konferensdeltagare.

9. Romerskt skenperspektiv i Villa Farnesina.

10. Kursdeltagare pustar ut i Bomarzos ”monsterpark”.

 

AKTUELLT

 • LAT202 Latinsk epigrafik 7,5 hp VT 2020

  Läs mer

   
 • I höst utlyser Riksbankens Jubileumsfond (RJ) medel till kostnader för vetenskapligt arbete vid de svenska Medelhavsinstituten i Aten, Istanbul och Rom

  Forskare kan söka medel för att bedriva vetenskapligt arbete inom områdena humaniora, samhällsvetenskap, juridik och religionsvetenskap. Med vetenskapligt arbete avses här forskning och annat avancerat arbete av vetenskaplig karaktär vid museer, arkiv och bibliotek eller motsvarande.

  Se utlysningen

   
 • Institutets verksamhetsberättelse 2018

   

Nya publikationer

Institutet på facebook

Urbis är online!

Svenska Rominstitutets Vänner

The Valle Giulia Dialogues

You are here: Home