www.isvroma.it

  • Full Screen
  • Wide Screen
  • Narrow Screen
  • Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size

Förening Svenska Rominstitutets Vänner

 

Stipendier

Styrelsen fattar beslut om utlysning av föreningens stipendier och priser 2020 vid sammanträde i november.

 

ROMVÄNNERNAS STORA STIPENDIUM VID SVENSKA INSTITUTET I ROM

Stipendiets syfte är att främja och stimulera forskning och vetenskapligt arbete, studium och dokumentation inom Svenska Institutets i Rom verksamhetsområde.

Stipendiet ämnar förstärka institutets tvärvetenskapliga miljö och kan därför sökas av forskare verksamma inom hela det humanistiska fältet. Stipendiaten förväntas hålla ett seminarium på institutet och skall lämna in en rapport med rätt för Vänföreningen att publiceras i Romhorisont.

 

RESESTIPENDIUM FÖR UNGDOMAR

Stipendiet kan sökas av antingen gymnasist som vill förkovra sig i ämnesområden med anknytning till Italien, i första hand Rom och romersk kultur, eller av universitetsstuderande inom ämnen knutna till Institutets verksamhetsområden.

Resestipendiet avser att täcka kostnaderna för resan till Italien. Inkvartering kan i mån om plats ordnas på Svenska Institutet i Rom. I ansökan anges resans ändamål och kostnader. Stipendiet bör utnyttjas inom ett år efter utdelandet och stipendiaten ska lämna in rapport med rätt för vänföreningen att publiceras i Romhorisont.

Stefano Fogelberg Rota ( Den här e-postadressen är skyddad från spamrobotar. Du måste tillåta Javascript för att visa e-postadressen ) kan kontaktas för information om föreningens stipendier.

 

KERSTIN GAMSTORPS PRIS FÖR BERÖMVÄRD UPPSATS

Styrelsen beslöt 2016 att instifta Kerstin Gamstorps pris för berömvärd uppsats. Priser delas ut till student på kandidat-, master- eller magisternivå, framlagd vid svenskt universitet/högskola. Uppsatsen bör ha övervägande humanistisk inriktning som anknyter till Svenska Rominstitutets forskningsområden.

 

DET LAGERGRENSKA PRISET

År 2003 beslöt styrelsen att utlysa ett pris på 30 000 kronor. Priset utdelas till person som har gjort en betydelsefull insats genom att öka intresset för humanistiska studier med anknytning till Rom och Italien och för den verksamhet som bedrivs vid Svenska Institutet i Rom. Medlemmarna i föreningen Svenska Rominstitutets vänner inbjuds att komma med förslag till mottagare av Lagergrenska priset.

Institutet på facebook

Urbis är online!

Svenska Rominstitutets Vänner

The Valle Giulia Dialogues

You are here: