www.isvroma.it

 • Full Screen
 • Wide Screen
 • Narrow Screen
 • Increase font size
 • Default font size
 • Decrease font size

Romvännnernas stora stipendium vid Svenska Institutet i Rom

Stipendiets syfte är att främja och stimulera forskning och vetenskapligt arbete, studium och dokumentation inom Svenska Institutets i Rom verksamhetsområde.

Till ansökan skall fogas en utförlig beskrivning av den sökandes forskningsprojekt (max 3 sidor); denna utgör grund för bedömningen av de sökande. Bedömningskriterierna skall vara projektets kvalitet och genomförbarhet samt Rom-/Italienvistelsens relevans för projektets genomförbarhet.

Stipendiesumman är 50 000 kr för fyra månaders forskningsvistelse på institutet. Med stipendiet följer rätt till bostad och stipendiaten förväntas tillbringa hela perioden i Rom. Stipendiat utses vid föreningens årsmöte och stipendiet rekvireras innan utgången av 2018.

Stipendiat förväntas, efter överenskommelse med institutets direktör, vara behjälplig med arbetsuppgifter inom verksamheten (visningar, medverkan i undervisning). Stipendiaten förväntas hålla ett seminarium på institutet och skall lämna in en rapport med rätt för Vänföreningen att publicera den i Romhorisont.

Till ansökan bifogas styrkta kopior av merithandlingar, en forskningsplan (se ovan), samt eventuellt intyg från handledare.

Stefano Fogelberg Rota ( Den här e-postadressen är skyddad från spamrobotar. Du måste tillåta Javascript för att visa e-postadressen ) kan kontaktas för information om stipendiet.

Ansökan inges till:

Den här e-postadressen är skyddad från spamrobotar. Du måste tillåta Javascript för att visa e-postadressen
samt till Föreningen Svenska Rominstitutets Vänner, Skeppargatan 8, 3 tr,
114 52 Stockholm

senast den 28 februari 2018 (poststämpelns datum gäller).

AKTUELLT

 • LAT202 Latinsk epigrafik 7,5 hp VT 2020

  Läs mer

   
 • I höst utlyser Riksbankens Jubileumsfond (RJ) medel till kostnader för vetenskapligt arbete vid de svenska Medelhavsinstituten i Aten, Istanbul och Rom

  Forskare kan söka medel för att bedriva vetenskapligt arbete inom områdena humaniora, samhällsvetenskap, juridik och religionsvetenskap. Med vetenskapligt arbete avses här forskning och annat avancerat arbete av vetenskaplig karaktär vid museer, arkiv och bibliotek eller motsvarande.

  Se utlysningen

   
 • Institutets verksamhetsberättelse 2018

   

Nya publikationer

Institutet på facebook

Urbis är online!

Svenska Rominstitutets Vänner

The Valle Giulia Dialogues

You are here: Stipendier Aktuella utlysningar Romvännnernas stora stipendium vid Svenska Institutet i Rom