www.isvroma.it

 • Full Screen
 • Wide Screen
 • Narrow Screen
 • Increase font size
 • Default font size
 • Decrease font size

Publikationer

Vetenskapliga publikationer utgivna av Svenska Institutet i Rom

Tryckta utgåvor

Institutet utger fem vetenskapliga publikationsserier i pappersform. Seriernas tyngdpunkt ligger på antikens kultur och samhällsliv, latin samt på konstvetenskap.

För dessa publikationsserier ansvarar Publikationsnämnden vid de Svenska Instituten i Rom och Athen. Nämnden antar bidrag till de olika serier som den ansvarar för, efter att ha arrangerat referee-granskning av bidragens vetenskapliga kvalitet samt kontrollerat manuskriptens tekniska standard. Publikationsnämnden är sammansatt av akademiker från universiteten i Göteborg, Lund, Stockholm och Uppsala samt cheferna för det Svenska Institutet i Rom och det Svenska Institutet i Athen.
Gå till Publikationsnämndens hemsida


Hittills utgivna volymer förtecknas nedan under respektive serietitel. Beställning görs via länken till distributören.

- Acta Instituti Romani Regni Sueciae. Skrifter utgivna av Svenska Institutet i Rom. Series prima in 4o
Publikationsserrie för monografiska verk och samlingsverk (inkl. konferensacta). Utgiven sedan 1932.

- Acta Instituti Romani Regni Sueciae. Skrifter utgivna av Svenska Institutet i Rom. Series altera in 8o
Publikationsserrie för mindre monografiska verk och samlingsverk (inkl. konferensacta).Utgiven sedan 1939.

- Opuscula Romana
Opuscula Romana föregicks av Opuscula Archaeologica, utgiven för första gången år 1935.
Opuscula Romana publicerades inom Acta in 4o serien (1954-1996) och sedan 1996 på årlig basis med undertiteln Annual of the Swedish Institute in Rome sedan 1996 och upphördes 2008.
Tidskriften uppgår numera in den gemensamt med Atheninstitutet utgivna  
- Opuscula. Annual of the Swedish Institutes at Athens and Rome
(OPEN ACCESS)

- Lectiones Boëthianae
I denna serie ingår Boëthius-föreläsningarna vid det Svenska Institutet i Rom. Föreläsningarnas namn stammar från Institutets förste föreståndare, den klassiske arkeologen Axel Boëthius. De hålles av inbjudna föreläsare. Den skriftliga formen av föreläsningarna publiceras inom ramen för Opuscula Romana.

- Suecoromana. Studia artis historiae Instituti Romani Regni Sueciae
Publikationsserie för monografiska verk och samlingsverk (inkl. konferensacta) med inriktning på konstvetenskap. Utgiven sedan 1992.

För beställningar kontakta:
www.astromeditions.com (t.o.m. 2007)
www.ecsi.se (fr.o.m. 2008)

För byte av publikationer kan bibliotek kontakta Astrid Capoferro ( Den här e-postadressen är skyddad från spamrobotar. Du måste tillåta Javascript för att visa e-postadressen )

On-line-utgåva
Institutet utger sedan 2004 en on-line-serie:

- The Swedish Institute in Rome. Projects and Seminars (on-line)


Övriga publikationer

- B.E. Thomasson, Laterculi praesidum

- L'istituto Svedese di Studi Classici a Roma - The Swedish Institute of Classical Studies in Rome, Stockholm 2010.
Författare: Jan Ahlklo, Hans Henrik Brummer, Barbro Santillo Frizell, Börje Magnusson, Francesco Fariello, Ivar Tengbom.
Fotografier: Åke E:son Lindman, Cesare Faraglia.

- A. Capoferro, L. D'Amelio, S. Renzetti (a cura di), Dall'Italia. Omaggio a Barbro Santillo Frizell, Edizioni Polistampa

 

AKTUELLT

 • Romvännnernas stora stipendium vid Svenska Institutet i Rom

  utlysning

   
 • Internationell kurs i Rom och Athen, 16–29 april 2018 - Confronting the Classics. The Ancient Past in Modern Rome and Athens

  Utlysning

   
 • Stiftelsen Fondazione Famiglia Rausing utdelar bidrag för avancerad humanistisk forsking i Italien

  läs mer

   
 • Italiens statliga institut för grafik (Istituto Centrale per la Grafica) i Rom ledigförklarar tack vare ett projektsamarbete med Svenska Institutet i Rom fem vistelsestipendier för svenska studenter och forskare. Stipendiaterna erbjuds fritt deltagande i kurser vid Istituto Centrale per la Grafica om teckning och gravyr på både nybörjar- och avancerad nivå under en eller två veckor. För information om stipendierna och ansökningsförfarandet se:
  http://itp.dger.beniculturali.it/
  http://itp.dger.beniculturali.it/icg/
  http://itp.dger.beniculturali.it/regulations/

   

San Giovenale - 2500 anni di tradizione viti-vinicola

I somras öppnades en ny utställningsdel i anslutning till det redan utställda materialet från de svenska utgrävningarna i Italien - San Giovenale och Acquarossa. Nu kan du ta del av utställningen på engelska, genom att klicka på postern. Vinutställningen visas annars på det Etruskiska Nationalmuseet i staden Viterbo.

Institutet på facebook

Urbis är online!

Svenska Rominstitutets Vänner

The Valle Giulia Dialogues

You are here: Publikationer