www.isvroma.it

  • Full Screen
  • Wide Screen
  • Narrow Screen
  • Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size

Utgrävingskampanj i Francavilla 2017


Efter en värdefull geofysisk prospektering och testgrävning 2016 utförde institutet i oktober 2017 en nästan fyra veckor lång grävkampanj i Francavilla di Sicilia på nordöstra Sicilien. Detta var den andra av fyra planerade säsonger. (För en bakgrund till projektet och resultaten under 2016 se längre ner) Utgrävningen innebar att området som undersöktes utökades i yta främst norrut samtidigt som vi också grävde oss djupare nedåt i de antika lagren. Med anledning av en utfyllnad av det sluttande fältet med jord (troligen under 1700-talet) måste ett tjockt matjordslager tas bort med grävmaskin, vilket vi märkte redan 2016. Denna säsong hade vi möjlighet att använda maskiner ett par dagar längre än föregående fältkampanj varför vi från och med andra veckan i fält kunde arbeta effektivt med hacka och spade. Arbetet blev mycket framgångsrikt och ledde till att flera murar tillhörande byggnader i den antika staden kom i dagen. Fältarbetet leddes av institutets direktör och utgrävningens projektledare Kristian Göransson. Medverkande arkeologer var Henrik Boman och Monica Nilsson.

Ovärderliga för projektet var de två lokala erfarna arbetare vilka –liksom föregående säsong – utförde grovarbetet. Nytt för 2017 var att vi beredde plats åt två svenska studenter i antikens kultur och samhällsliv, Emelie Byström från Stockholms universitet och Christian Stelius från Lunds universitet. Möjligheten att ge studenter fältpraktik är ett viktigt syfte med projektet, vid sidan av de vetenskapliga målen. För mätningen svarade liksom under 2016 Stephen Kay från The British School at Rome. Projektet fick under de sista dagarna i fält besök av Jari Pakkanen, dåvarande direktören för Finlands Atheninstitut, som med en drönare utförde fotografering av det utgrävda området samt gjorde en 3D-modell av detsamma.

 

 

Parallellt med grävarbetet tvättades all keramik under säsongen och materialet gicks sedan igenom i början av mars 2018 av Kristian Göransson. En preliminärrapport är under utarbetande och den keramiska repertoaren visar på en stark dominans av kärl associerade med mat och dryck. Ett stort antal dryckesbägare hittades, särskilt s.k. joniska koppar, kylikes och skyphoi, merparten svartglaserade och sannolikt lokalt tillverkade, men flera exemplar är troligen attiska. Amforor från Korinth, Magna Graecia och Egeiska havet berättar om vittgående handelskontakter.

Från vänster Monica Nilsson, Christian Stelius, Kristian Göransson, Emelie Byström och Henrik Boman.

 

Arbetet i Francavilla kunde genomföras tack vare generöst stöd av Stiftelsen Gihls fond vid Kungl. Vitterhetsakademien och Fondazione Famiglia Rausing. Institutet är mycket tacksamt för detta värdefulla stöd. Vi vill också framföra ett varmt tack till vår samarbetspartner Dr Maria Costanza Lentini och Parco Archeologico di Naxos genom parkens direktör arkitekt Vera Greco, samt Francavillas kommun, särskilt borgmästaren Vincenzo Pulizzi för all praktisk hjälp och uppmuntran. Tack även till Hotel Palladio i Giardini-Naxos för generöst stöd och hjälp med boende.


Kristian Göransson

Institutet på facebook

Urbis är online!

Svenska Rominstitutets Vänner

The Valle Giulia Dialogues

You are here: