www.isvroma.it

  • Full Screen
  • Wide Screen
  • Narrow Screen
  • Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size

Det svenska Pompeiiprojektet

Det svenska Pompejiprojektet vid Lunds universitet i samarbete med Svenska Institutet i Rom har tagit fram en ny 3D-film om Caecilius Iucundus hus i det kvarter i Pompeji som projektet undersöker (insula V,1). Arbetet har finansierats av Stiftelsen Marcus och Amalia Wallenbergs minnesfond och Familjen Rausings Stiftelse (Fondazione Famiglia Rausing).

För att se filmen, klicka på denna länk: https://www.youtube.com/watch?v=ETd7pszxhnc

För mer information om Pompejiprojektet: http://www.pompejiprojektet.se/

Institutets seminarier 2020

Research Seminar

Torsdag 23 januari kl. 17.00

Johan Vekselius (Postdoktor vid Stockholms Universitet, Antikens kultur och samhällsliv): En populismens historia i antikens Rom: plebs, popularer, populus. Eller: folk, folklighet, den folklige

Kan och borde vi prata om populism i antikens Rom? Jag anser det, men innan vi når dit måste vi första veta vad populism är. Något som är en kontroversiell fråga med starkt normativa dimensioner. Jag presenterar därför en översikt av populismen som historiskt fenomen och teoretiskt koncept, huvudsakligen baserat på statsvetenskaplig forskning. Olika definitioner diskuteras och jämkas i det att en arbetsdefinition presenteras. Denna ger för handen att populism visst kan uppstå i politiska system som varken är demokratiska eller representativa. Därefter driver jag en tes om att en populistisk ideologi och praktik karaktäriserade antikens Rom politiska system, ifrån den dimmiga kungatiden med ”tyranniska kungar (enligt grekisk modell), över republikens plebs och popularer, till kejsartiden då populistiska strategier var en integrerad del av kejsarollen.

 

Läs mer  

notera


The C.M. Lerici Foundation provides cultural and scientific exchange between Sweden and Italy.
Apply for grants and scholarships!

 

Nya publikationer

Institutet på facebook

Urbis är online!

Svenska Rominstitutets Vänner

The Valle Giulia Dialogues

You are here: Forskning Forskningsprojekt Det svenska Pompeiiprojektet