www.isvroma.it

 • Full Screen
 • Wide Screen
 • Narrow Screen
 • Increase font size
 • Default font size
 • Decrease font size

Greger Sundin

Avhandlingsprojektet ”A matter of amusement: The material culture of games and pastimes in European princely collections 1550–1750” syftar till att belysa den föremålskultur av spel och tidsfördriv som fanns i europeiska furstliga samlingar under tidigmodern tid. I Sverige exemplifieras kategorin främst av samlingarna i Philipp Hainhofers Augsburgska konstskåp i Uppsala, men den finns representerad i nästan alla konst-kammare under perioden. I det större syftar avhandlingen till att belysa relationen mellan det privata och publika, och hur konsthantverk kan förmodas fylla en plats i båda sfärerna utifrån skilda utgångspunkter. Undersökningens utgångspunkt är existerande föremål i europeiska samlingar och museer.

The thesis project ”A matter of amusement: The material culture of games and pastimes in European princely collections 1550-1750” aims to elucidate a material culture of games and pastimes within a European higher social stratum during the early modern period. The primary sources are princely collections in Copenhagen, Munich, Dresden, Innsbruck, Prague, Northern Italian courts, and a selection of Augsburg art cabinets. The emphasis lies on attitudes towards the category by the collectors themselves, and how the objects were used regarding awareness, education, gender, artistic aspects etc.

AKTUELLT

 • Den konstvetenskapliga kursen ges inte höstterminen 2018. Nästa kurstillfälle är höstterminen 2019. Kursen ges i samarbete med Stockholms universitet och intresserade ombeds kontakta Sabrina Norlander Eliasson för vidare upplysningar: sabrina.norlander.eliasson@arthistory.su.se.

   
 • Stiftelsen Fondazione Famiglia Rausing utdelar bidrag för avancerad humanistisk forsking i Italien

  läs mer

   
 • Italiens statliga institut för grafik (Istituto Centrale per la Grafica) i Rom ledigförklarar tack vare ett projektsamarbete med Svenska Institutet i Rom fem vistelsestipendier för svenska studenter och forskare. Stipendiaterna erbjuds fritt deltagande i kurser vid Istituto Centrale per la Grafica om teckning och gravyr på både nybörjar- och avancerad nivå under en eller två veckor. För information om stipendierna och ansökningsförfarandet se:
  http://itp.dger.beniculturali.it/
  http://itp.dger.beniculturali.it/icg/
  http://itp.dger.beniculturali.it/regulations/

   

Nya publikationer

Institutet på facebook

Urbis är online!

Svenska Rominstitutets Vänner

The Valle Giulia Dialogues

You are here: Home