www.isvroma.it

 • Full Screen
 • Wide Screen
 • Narrow Screen
 • Increase font size
 • Default font size
 • Decrease font size

Greger Sundin

Avhandlingsprojektet ”A matter of amusement: The material culture of games and pastimes in European princely collections 1550–1750” syftar till att belysa den föremålskultur av spel och tidsfördriv som fanns i europeiska furstliga samlingar under tidigmodern tid. I Sverige exemplifieras kategorin främst av samlingarna i Philipp Hainhofers Augsburgska konstskåp i Uppsala, men den finns representerad i nästan alla konst-kammare under perioden. I det större syftar avhandlingen till att belysa relationen mellan det privata och publika, och hur konsthantverk kan förmodas fylla en plats i båda sfärerna utifrån skilda utgångspunkter. Undersökningens utgångspunkt är existerande föremål i europeiska samlingar och museer.

The thesis project ”A matter of amusement: The material culture of games and pastimes in European princely collections 1550-1750” aims to elucidate a material culture of games and pastimes within a European higher social stratum during the early modern period. The primary sources are princely collections in Copenhagen, Munich, Dresden, Innsbruck, Prague, Northern Italian courts, and a selection of Augsburg art cabinets. The emphasis lies on attitudes towards the category by the collectors themselves, and how the objects were used regarding awareness, education, gender, artistic aspects etc.

AKTUELLT

 • Vi har just nu flera lediga rum i juli månad! Kontakta bokning@isvroma.org.

   
 • Styrelsen för Svenska institutet i Rom ledigförklarar befattningen som direktör
  för SVENSKA INSTITUTET I ROM med beräknat tillträde den 1 juli 2019

  hämta utlysningen

   
 • Nytt från Vänföreningen

  Vänföreningens stora stipendium vid Svenska Institutet  i Rom tilldelades Claudia Zichi för ett tvärvetenskapligt projekt om litterära strategier hos Plato och Thucydides inom litteraturvetenskap, retorik och klassiska språk vid Lunds Universitet.

  Föreningens resestipendier gick till  Simon Skog Sand, Sebastian Bergvik Sambergs, Julius Olesen och Gustav Hawborn Dahlstedt,  Östra Reals gymnasium i Stockholm,  vilka valt att fördjupa sig i drottning Kristinas liv som en symbol och enande kraft i Europa i en tillvalskurs i internationella relationer.

  Lagergrenska priset gick till arkitekterna Gunilla Linde Bjur och Hans Bjur, Chalmers i Göteborg  och Kerstin Gamstorps pris för berömvärd uppsats gick till Cecilia Rainer, Stockholms Universitet.

   

Nya publikationer

Institutet på facebook

Urbis är online!

Svenska Rominstitutets Vänner

The Valle Giulia Dialogues

You are here: Home