www.isvroma.it

 • Full Screen
 • Wide Screen
 • Narrow Screen
 • Increase font size
 • Default font size
 • Decrease font size

Institutets personal

Direktör: FD Kristian Göransson
Den här e-postadressen är skyddad från spamrobotar. Du måste tillåta Javascript för att visa e-postadressen

Kristian Göransson är sedan 1 juli 2013 institutets direktör. Han är klassisk arkeolog utbildad vid Lunds universitet där han 2007 doktorerade i Antikens kultur och samhällsliv på avhandlingen The Transport Amphorae from Euesperides. The Maritime Trade of a Cyrenaican City 400–250 BC. Som fältarkeolog har han deltagit i utgrävningar i bl.a. Rom, Sicilien, Grekland, Libyen och Jordanien. Han kommer närmast från en anställning som intendent vid Medelhavsmuseet i Stockholm (2007-2013). Hans forskningsintressen rör främst det antika Nordafrika och Sicilien samt antikens ekonomi och handel.

 

Vicedirektör (fr.o.m. juli 2015): Prof. Lars Berggren
tel. ankn. 211,  Den här e-postadressen är skyddad från spamrobotar. Du måste tillåta Javascript för att visa e-postadressen

Lars Berggren anställdes i juli 2015 och är föreståndare för den konstvetenskapliga kursen och vice föreståndare för institutet. Han disputerade 1991 på avhandlingen Giordano Bruno på Campo de' Fiori. Ett monumentprojekt i Rom 1876-1889 vid Lunds universitet och utnämndes 1994 till docent i konstvetenskap vid samma universitet. Med studien L'Ombra dei Grandi. Monumenti e politica monumentale a Roma 1870-1895 (tillsamman m. Lennart Sjöstedt), som utkom i Rom 1996, etablerade sig Berggren internationellt på den offentliga konstens område och vikarierade 2002-2003 som professor med denna specialinriktning vid Karl-Franzens-Universität i Graz. År 2003 utsågs han till professor i konstvetenskap vid Åbo Akademi (Finland), där han 2008 startade biämnet Visuella studier. Berggrens andra specialområde är medeltida stenskulptur inom vilket han under antal år lett ett internationellt projekt rörande den gotländska produktionen och handeln med kalkstensvaror under medeltiden. Som forskare är han huvudsakligen inriktad på tvärvetenskapliga frågeställningar i samarbete över lands- och ämnesgränser med exempelvis historiker, arkeologer, teologer, geologer och sociologer. Berggren är redaktör för institutets konstvetenskapliga skriftserie och den tvärvetenskapliga tidskriften ICO – Iconographisk Post. Nordisk tidskrift för bildtolkning.

 

Forskarlektor: FD Henrik Boman
tel.ankn. 215, Den här e-postadressen är skyddad från spamrobotar. Du måste tillåta Javascript för att visa e-postadressen

Henrik Boman är sedan 1 februari 2014 forskarlektor vid Svenska Institutet i Rom. I centrum för hans forskning står arkitektur, i såväl avhandlingen Movement in space. An architectural analysis of public space in Archaic to Hellenistic Greece (Göteborgs universitet 2003) som i senare forskningsprojekt i Rom, Pompeji och Herculaneum. Det centrala är samspelet mellan olika byggnader och arkitektoniska element och hur en miljö, ett rum - privat såväl som offentligt, gestaltas och utvecklas över tid.
Henrik har arbetat i fält i Grekland (Midea och Makrakomi), Serbien och Italien (Rom och Pompeji). Sedan 2001 arbetar han inom Svenska Pompejiprojektet bl a som chefredaktör för forskningsplattformen www.pompejiprojektet.se.
Nya projekt omfattar fortsatta arbete i området runt kvarter V 1 som Svenska Pompejiprojektet dokumenterat och analyserat, samt utblickar mot övriga arkeologiska platser runt om Neapelbukten.

 


Personal- och ekonomiadministratör, webmaster: Stefania Renzetti
tel.ankn. 201, Den här e-postadressen är skyddad från spamrobotar. Du måste tillåta Javascript för att visa e-postadressen

Ekonomiadministratör: Linda Lindqvist
tel. ankn. 202, Den här e-postadressen är skyddad från spamrobotar. Du måste tillåta Javascript för att visa e-postadressen


Bibliotekarie: Astrid Capoferro
tel.ankn. 200, Den här e-postadressen är skyddad från spamrobotar. Du måste tillåta Javascript för att visa e-postadressen

 

Biblioteksassistent: Liv D'Amelio
tel.ankn. 200, Den här e-postadressen är skyddad från spamrobotar. Du måste tillåta Javascript för att visa e-postadressen

Liv D'Amelio är tjänstledig t.o.m. augusti 2018

vikarierande Biblioteksassistent: Federica Lucci
tel.ankn. 200, Den här e-postadressen är skyddad från spamrobotar. Du måste tillåta Javascript för att visa e-postadressen


Sekreterare: Fanny Lind, lind@isvroma.org, och Stefan Lopes, Den här e-postadressen är skyddad från spamrobotar. Du måste tillåta Javascript för att visa e-postadressen
tel.ankn. 203,Vaktmästarpersonal: Gianluca Dante, Alicja Gradeçka, Myroslava Kulis, Veronica Lucerna, Enrico Tempera, Simonetta Tempera.


Kansliet i Stockholm

Skeppargatan 8 - 4tr. - 114 52 Stockholm
Tel. +46-08-6621940, fax +46-08-6653133
Den här e-postadressen är skyddad från spamrobotar. Du måste tillåta Javascript för att visa e-postadressen

AKTUELLT

 • Romvännnernas stora stipendium vid Svenska Institutet i Rom

  utlysning

   
 • Internationell kurs i Rom och Athen, 16–29 april 2018 - Confronting the Classics. The Ancient Past in Modern Rome and Athens

  Utlysning

   
 • Stiftelsen Fondazione Famiglia Rausing utdelar bidrag för avancerad humanistisk forsking i Italien

  läs mer

   
 • Italiens statliga institut för grafik (Istituto Centrale per la Grafica) i Rom ledigförklarar tack vare ett projektsamarbete med Svenska Institutet i Rom fem vistelsestipendier för svenska studenter och forskare. Stipendiaterna erbjuds fritt deltagande i kurser vid Istituto Centrale per la Grafica om teckning och gravyr på både nybörjar- och avancerad nivå under en eller två veckor. För information om stipendierna och ansökningsförfarandet se:
  http://itp.dger.beniculturali.it/
  http://itp.dger.beniculturali.it/icg/
  http://itp.dger.beniculturali.it/regulations/

   

San Giovenale - 2500 anni di tradizione viti-vinicola

I somras öppnades en ny utställningsdel i anslutning till det redan utställda materialet från de svenska utgrävningarna i Italien - San Giovenale och Acquarossa. Nu kan du ta del av utställningen på engelska, genom att klicka på postern. Vinutställningen visas annars på det Etruskiska Nationalmuseet i staden Viterbo.

Institutet på facebook

Urbis är online!

Svenska Rominstitutets Vänner

The Valle Giulia Dialogues

You are here: Om institutet Personalen