www.isvroma.it

 • Full Screen
 • Wide Screen
 • Narrow Screen
 • Increase font size
 • Default font size
 • Decrease font size

Rumsavgifter

Forskare* inom humaniora med företräde för forskare inom de antik- och konstvetenskapliga disciplinerna
Minimitariff 6 dygn: lägenhet 1 pers. 2.160 kr; lägenhet 2 pers. 3.240 kr; enkelrum 1.650 kr.
Påföljande dygn: lägenhet 1 pers. 360 kr; lägenhet 2 pers. 540 kr; enkelrum 275 kr.
I mån av plats upplåtes rum till andra intressenter än forskare (författare, konstnärer m.fl.).

Forskare inom andra discipliner, författare och konstnärer
Minimitariff 6 dygn: lägenhet 1 pers. 2.400 kr; lägenhet 2 pers. 3.600 kr; enkelrum 1.830 kr.
Påföljande dygn: lägenhet 1 pers. 400 kr; lägenhet 2 pers. 600 kr; enkelrum 305 kr.
I mån av plats upplåtes rum till andra intressenter än forskare (författare, konstnärer m.fl.).

I undantagsfall, efter direktörens bedömande, kan rum upplåtas till icke forskare och medföljande familjemedlem.
Minimitariff 6 dygn: lägenhet 1 pers. 3.600 kr; lägenhet 2 pers. 5.250 kr; enkelrum 2.850 kr.
Påföljande dygn: lägenhet 1 pers. 600 kr; lägenhet 2 pers. 875 kr; enkelrum 475 kr.

Intresseanmälningar för boende på Institutet under perioden november till april behandlas i mitten av september och perioden maj till oktober i mitten av februari. 
Under kurstid (omkr. 25.09-10.12; 20.2-25.3; 30.3-8.6) bor kursdeltagarna på Institutet och antalet lediga gästrum är därför begränsat till ett fåtal. Institutet är stängt under augusti månaden.

*Med forskare avses person som inte enbart blivit antagen till forskarutbildning utan även har ett definierat forskningsprojekt.

Nya publikationer

AKTUELLT

 • I höst utlyser Riksbankens Jubileumsfond (RJ) medel till kostnader för vetenskapligt arbete vid de svenska Medelhavsinstituten i Aten, Istanbul och Rom

  Forskare kan söka medel för att bedriva vetenskapligt arbete inom områdena humaniora, samhällsvetenskap, juridik och religionsvetenskap. Med vetenskapligt arbete avses här forskning och annat avancerat arbete av vetenskaplig karaktär vid museer, arkiv och bibliotek eller motsvarande.

  Se utlysningen

   
 • Institutets verksamhetsberättelse 2018

   

Institutet på facebook

Urbis är online!

Svenska Rominstitutets Vänner

The Valle Giulia Dialogues

You are here: Om institutet Bo på institutet Rumsavgifter