www.isvroma.it

  • Full Screen
  • Wide Screen
  • Narrow Screen
  • Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size

Konstvetenskaplig kurs på avancerad och forskarnivå hösten 2016 vid det Svenska Institutet i Rom

 

Styrelsen för Svenska Institutet i Rom ledigförklarar härmed sex stipendier för deltagande i den Konstvetenskapliga kursen i Rom under hösten 2016 (avancerad och forskarnivå nivå 15 hp). Stipendiet kan inte delas. Kursen ges under perioden 29/8–4/11. Den första studieveckan ägnas åt instudering på hemorten.

Kursen omfattar valda monument ur den romerska konstens historia: kejsartidens arkitektur, fornkristen och medeltida konst, därefter huvudsakligen renässans och barock samt avslutningsvis även bildkonst och arkitektur från omkring 1750 till idag. I kursen ingår också en ca fem dagar lång exkursion till Toscana och besök i några av de viktigaste konstcentra i Roms omgivningar. Ett centralt mål med kursen är att studera konst, arkitektur och miljöer på plats, i relation till konstens och miljöernas sociala, religiösa, politiska sammanhang såväl som till historiografiska och museala aspekter. Ett viktigt mål är även att kursdeltagaren ska tillgodogöra sig grundläggande forskningsmetodik vad gäller självständig kunskapsinhämtning samt kritiskt tänkande. Examination sker i form av två skriftliga inlämningsuppgifter samt ett antal muntligt framförda redovisningar.

Behörig till kursen är 1. doktorand antagen till forskarutbildning i konstvetenskap (och motsvarande utbildningar i exempelvis konst- och bildvetenskap, konsthistoria och visuella studier), eller i annat ämne med doktorsavhandlingens inriktning förlagd till kunskapsfält av konstvetenskaplig natur eller, 2. studerande antagen till magister/-masterprogram med inriktning konstvetenskap eller motsvarande.

För varje stipendium utdelas 16 000 kr. Utöver stipendiesumman erhåller kursdeltagarna fritt boende i enkelrum på institutet, samt resa och boende under de i kursen ingående exkursionerna. Inträden till icke-statliga museer betalas av kursdeltagarna, medan inträden till statliga och kommunala institutioner i de flesta fall är avgiftsfria.

Stipendiaten är skyldig att närvara under hela kursperioden och följa kursen i hela dess utsträckning. Stipendiaten förväntas vidare på anmodan delta i seminarier och föreläsningar som erbjuds av andra skolor och institut samt i vissa sociala evenemang som äger rum på institutet.

Stipendiet betalas normalt ut på stipendieorten. Dock kan en del av stipendiet, efter framställan hos Romstyrelsens skattmästare, utbetalas i Sverige för bestridande av reskostnader.

Ansökan, som sker på särskild blankett, ska innehålla styrkta bevis på tentamina, meritförteckning, samt en motivering där nyttan av kursen för nuvarande eller framtida studier/yrkesverksamhet framgår.

Ansökan skickas som ett (1) dokument med e-post till styrelsens sekreterare Den här e-postadressen är skyddad från spamrobotar. Du måste tillåta Javascript för att visa e-postadressen senast den 15 april.
Stockholm 2016-03-02
SVENSKA INSTITUTET I ROM

Ladda ner utlysning och blankett

notera


The C.M. Lerici Foundation provides cultural and scientific exchange between Sweden and Italy.
Apply for grants and scholarships!

 

Nya publikationer

Institutet på facebook

Urbis är online!

Svenska Rominstitutets Vänner

The Valle Giulia Dialogues

You are here: Stipendier Tidigare utlysningar Konstvetenskaplig kurs på avancerad och forskarnivå hösten 2016 vid det Svenska Institutet i Rom