www.isvroma.it

  • Full Screen
  • Wide Screen
  • Narrow Screen
  • Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size

Institutets styrelse 2017-2019

Skicka sidan Skriv ut PDF

Ordinarie ledamöter
Carin Fischer (f.d. Generalsekreterare), Ordförande
Agneta Modig Tham (Civilekonom), Skattmästare
Anne-Marie Leander Touati (Professor), Representant för antikens kultur och samhällsliv
Lena Larsson Lovén (Docent), Representant för antikens kultur och samhällsliv, Sekreterare
Arne Jönsson (Professor), Representant för klassiska språk
Sabrina Norlander Eliasson (Docent), Representant för konstvetenskap
Andreas Heymowski (Professor), Representant för Arkitektur
Cathrine Mellander Backman (FD), Konstvetenskap, inriktning mot arkitektur och restaureringskonst
Greger Sundin (Doktorand),
Representant för konstvetenskap, doktorander
Linnéa Johansson (Doktorand), Representant för antikens kultur och samhällsliv, doktorander

Suppleanter
Lars Karlsson (Professor), Suppleant för antikens kultur och samhällsliv
Ann-Louise Schallin, Suppleant för antikens kultur och samhällsliv
Christer Henriksén (Docent), Suppleant för klassiska språk

Revisorer
Martin Sjöberg, Mattias Jennerholm
Suppleant: Karin Siwertz

Kansliet
Ingrid Willstrand, kanslichef

Institutets seminarier 2020

Research Seminar

Torsdag 23 januari kl. 17.00

Johan Vekselius (Postdoktor vid Stockholms Universitet, Antikens kultur och samhällsliv): En populismens historia i antikens Rom: plebs, popularer, populus. Eller: folk, folklighet, den folklige

Kan och borde vi prata om populism i antikens Rom? Jag anser det, men innan vi når dit måste vi första veta vad populism är. Något som är en kontroversiell fråga med starkt normativa dimensioner. Jag presenterar därför en översikt av populismen som historiskt fenomen och teoretiskt koncept, huvudsakligen baserat på statsvetenskaplig forskning. Olika definitioner diskuteras och jämkas i det att en arbetsdefinition presenteras. Denna ger för handen att populism visst kan uppstå i politiska system som varken är demokratiska eller representativa. Därefter driver jag en tes om att en populistisk ideologi och praktik karaktäriserade antikens Rom politiska system, ifrån den dimmiga kungatiden med ”tyranniska kungar (enligt grekisk modell), över republikens plebs och popularer, till kejsartiden då populistiska strategier var en integrerad del av kejsarollen.

 

Läs mer  

notera


The C.M. Lerici Foundation provides cultural and scientific exchange between Sweden and Italy.
Apply for grants and scholarships!

 

Nya publikationer

Institutet på facebook

Urbis är online!

Svenska Rominstitutets Vänner

The Valle Giulia Dialogues

You are here: Home