www.isvroma.it

  • Full Screen
  • Wide Screen
  • Narrow Screen
  • Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size

Till alla Torgils elever, kolleger och vänner!

Vi vänder oss nu naturligtvis först och främst till Torgils egna elever, nästan 300 till antalet, liksom till de närmare 150 som senare kunnat delta i kursen under ledning av andra lärare, och till alla som på andra sätt kunnat ta del av hans undervisning och vetenskapliga verksamhet. För att inte tala om alla de som allmänt vill stödja humanistisk forskning och utbildning på klassisk mark. Fonden kallas helt enkelt ”Torgil Magnusons minnesfond” och den skall förvaltas och användas enligt följande:

Fonden förvaltas av styrelsen för Svenska institutet i Rom såsom en separat fond. I det fall dess kapital överstiger 100.000 SEK skall 1/5 av avkastningen tillföras detta; om summan understiger nämnda belopp kan avkastningen i sin helhet disponeras. Medlen skall användas till inköp av konsthistorisk litteratur, stipendier, exkursioner och andra kostnader förenade med den konsthistoriska kursen. Därtill kan arrangerande av seminarier och konferenser inom Torgil Magnusons konst- och arkitekturhistoriska intresseområden samt utgivning av konsthistoriska verk av samma karaktär komma ifråga. Beslut beträffande disponibla medels användande fattas av föreståndaren för den konsthistoriska kursen efter samråd med institutets föreståndare.

Bidrag till fonden sätts in på Svenska institutets bankgirokonto 5279-4427. Ange därvid ”Torgil Magnusons minnesfond” i meddelandefältet. Vänligen sprid detta budskap bland vänner, romvänner och kolleger.

Lars Berggren & Kristian Göransson

Institutet på facebook

Urbis är online!

Svenska Rominstitutets Vänner

The Valle Giulia Dialogues

You are here: Home