www.isvroma.it

 • Full Screen
 • Wide Screen
 • Narrow Screen
 • Increase font size
 • Default font size
 • Decrease font size

INGENJÖREN C M LERICIS STIPENDIUM 2013-2014

Stipendiat bör hjälpligt kunna tala tyska, engelska eller franska samt även äga någon kännedom om italienska.
Stipendiat är skyldig att under läsåret bedriva studier i Italien minst 6 månader. Om särskilda skäl föreligger, kan efter särskild prövning, tiden för vistelsen i Italien nedsättas, dock lägst till 4 månader. Stipendiaten svarar själv för sina boendekostnader. Bedrivs studierna i Rom försöker styrelsen för Svenska institutet i Rom, i mån av tillgång, bereda bostad på institutet till sedvanlig kostnad.

Observera att ansökan skickas till Rektorsämbetet vid något av universiteten i
-        Umeå
-        Uppsala
-        Stockholm
-        Göteborg
-        Linköping
-        Lund
-        Karlstad
-        Örebro
-        till Mittuniversitetet, samt
-        Linnéuniversitetet i Växjö och Kalmar

Se respektive universitets stipendieutlysningar under mars månad.

AKTUELLT

 • LAT202 Latinsk epigrafik 7,5 hp VT 2020

  Läs mer

   
 • I höst utlyser Riksbankens Jubileumsfond (RJ) medel till kostnader för vetenskapligt arbete vid de svenska Medelhavsinstituten i Aten, Istanbul och Rom

  Forskare kan söka medel för att bedriva vetenskapligt arbete inom områdena humaniora, samhällsvetenskap, juridik och religionsvetenskap. Med vetenskapligt arbete avses här forskning och annat avancerat arbete av vetenskaplig karaktär vid museer, arkiv och bibliotek eller motsvarande.

  Se utlysningen

   
 • Institutets verksamhetsberättelse 2018

   

Nya publikationer

Institutet på facebook

Urbis är online!

Svenska Rominstitutets Vänner

The Valle Giulia Dialogues

You are here: Stipendier Tidigare utlysningar INGENJÖREN C M LERICIS STIPENDIUM 2013-2014