www.isvroma.it

 • Full Screen
 • Wide Screen
 • Narrow Screen
 • Increase font size
 • Default font size
 • Decrease font size

Alma Velander Philips stipendiefond

Härmed ledigförklaras ett stipendium på 58 000 kr för en konstvetare, som önskar bedriva studier i Rom under minst två månader under 2013 eller 2014.
I mån av plats erbjuds stipendiaten att hyra bostad på institutet till forskartariffer.
Ansökan, jämte merithandlingar och uppgift om planerad forskning som sökande önskar åberopa, sändes senast 15 oktober 2012 till:

Styrelsen för Svenska Institutet i Rom
Skeppargatan  8
114 52 STOCKHOLM
Tel. 08-662 19 40
Fax 665 31 33

 

 

 

 

 

AKTUELLT

 • LAT202 Latinsk epigrafik 7,5 hp VT 2020

  Läs mer

   
 • I höst utlyser Riksbankens Jubileumsfond (RJ) medel till kostnader för vetenskapligt arbete vid de svenska Medelhavsinstituten i Aten, Istanbul och Rom

  Forskare kan söka medel för att bedriva vetenskapligt arbete inom områdena humaniora, samhällsvetenskap, juridik och religionsvetenskap. Med vetenskapligt arbete avses här forskning och annat avancerat arbete av vetenskaplig karaktär vid museer, arkiv och bibliotek eller motsvarande.

  Se utlysningen

   
 • Institutets verksamhetsberättelse 2018

   

Nya publikationer

Institutet på facebook

Urbis är online!

Svenska Rominstitutets Vänner

The Valle Giulia Dialogues

You are here: Stipendier Tidigare utlysningar Alma Velander Philips stipendiefond