www.isvroma.it

 • Full Screen
 • Wide Screen
 • Narrow Screen
 • Increase font size
 • Default font size
 • Decrease font size

Conversations in situ

The aim of the two-day seminar conversation in situ. Cultural heritage, tradition, mediation (Samtal in situ. Kulturarv, tradition, förmedling), 12-13 January 2012, organized by the Swedish Institutet in Rome, was to find new forms of discussion regarding themes related to cultural heritage, departing from several case studies in the city of Rome. The seminar discussed general as well as specific problems and issues, aiming to discuss solutions to site-related problems in situ.
See poster and presentation in Swedish.

AKTUELLT

 • LAT202 Latinsk epigrafik 7,5 hp VT 2020

  Läs mer

   
 • I höst utlyser Riksbankens Jubileumsfond (RJ) medel till kostnader för vetenskapligt arbete vid de svenska Medelhavsinstituten i Aten, Istanbul och Rom

  Forskare kan söka medel för att bedriva vetenskapligt arbete inom områdena humaniora, samhällsvetenskap, juridik och religionsvetenskap. Med vetenskapligt arbete avses här forskning och annat avancerat arbete av vetenskaplig karaktär vid museer, arkiv och bibliotek eller motsvarande.

  Se utlysningen

   
 • Institutets verksamhetsberättelse 2018

   

Nya publikationer

Institutet på facebook

Urbis är online!

Svenska Rominstitutets Vänner

The Valle Giulia Dialogues