www.isvroma.it

 • Full Screen
 • Wide Screen
 • Narrow Screen
 • Increase font size
 • Default font size
 • Decrease font size

Conversations in situ

The aim of the two-day seminar conversation in situ. Cultural heritage, tradition, mediation (Samtal in situ. Kulturarv, tradition, förmedling), 12-13 January 2012, organized by the Swedish Institutet in Rome, was to find new forms of discussion regarding themes related to cultural heritage, departing from several case studies in the city of Rome. The seminar discussed general as well as specific problems and issues, aiming to discuss solutions to site-related problems in situ.
See poster and presentation in Swedish.

AKTUELLT

 • Den konstvetenskapliga kursen ges inte höstterminen 2018. Nästa kurstillfälle är höstterminen 2019. Kursen ges i samarbete med Stockholms universitet och intresserade ombeds kontakta Sabrina Norlander Eliasson för vidare upplysningar: sabrina.norlander.eliasson@arthistory.su.se.

   
 • Stiftelsen Fondazione Famiglia Rausing utdelar bidrag för avancerad humanistisk forsking i Italien

  läs mer

   
 • Italiens statliga institut för grafik (Istituto Centrale per la Grafica) i Rom ledigförklarar tack vare ett projektsamarbete med Svenska Institutet i Rom fem vistelsestipendier för svenska studenter och forskare. Stipendiaterna erbjuds fritt deltagande i kurser vid Istituto Centrale per la Grafica om teckning och gravyr på både nybörjar- och avancerad nivå under en eller två veckor. För information om stipendierna och ansökningsförfarandet se:
  http://itp.dger.beniculturali.it/
  http://itp.dger.beniculturali.it/icg/
  http://itp.dger.beniculturali.it/regulations/

   

Nya publikationer

Institutet på facebook

Urbis är online!

Svenska Rominstitutets Vänner

The Valle Giulia Dialogues