www.isvroma.it

  • Full Screen
  • Wide Screen
  • Narrow Screen
  • Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size

Vita Lögner – White Lies

Barbro Santillo Frizell

Antikens vita marmorskulptur, grundvalen för en estetisk tradition som präglat vår konstuppfattning sedan renässansen, var inte vit utan bemålad. Men de flesta människor som besöker museer med samlingar av antik konst känner inte till detta. Traditionellt har de flesta arkeologiska museer presenterat sina  antika skulpturer som konstföremål och inte som historiska utsagor eller bärare av kunskap om forntida kulturer. Även i nya och påkostade museigestaltningar som Ara Pacis i Rom och  Akropolismuseet i Aten lever denna tradition vidare och utställningspedagogiken får stå tillbaka för estetiken. Museibesökaren får leta sig fram till undanskymda datorskärmar som visar att marmorn varit bemålad. Men de flesta besökare hittar inte dit och lika oupplysta om antikens färger som tidigare lämnar de museerna med bilden av den klassiska epokens vita upphöjdhet på näthinnan.

Bilden av den marmorvita antiken är stark och under hela 1900-talet har den förstärkts av populärkulturens visuella media, särskilt filmen där de antika stadsmiljöerna gestaltas med kritvita pelarrader och monument. Föreställningen om antikens vita marmorskulptur föddes i renässansens Italien. När man ur Roms ruiner grävde fram de antika skulpturerna var de ursprungliga färgresterna borta och man uppfattade dem som marmorvita. Så skapades en helt ny konstform, den monokroma skulpturen, som kom att bli norm och påverka västvärldens konstsmak så starkt att vi än idag har svårt att tänka oss en marmorskulptur i färger. Den vita marmorn kom att bli en pelare som bar upp västvärldens kulturella identitet. Det ädla vita materialet uttryckte egenskaper som inte bara karakteriserade den västliga civilisationen utan också signalerade dess överlägsenhet. I de västerländska kulturernas nationsbyggande kom denna retorik väl till pass. Exempel på detta är den amerikanska nationens visuella språk som grundades på en blandning av romersk och grekisk konst och arkitektur och den italienska fascismens bildretorik gestaltad i bländande vit marmor.

I museer i Tyskland, Italien och Danmark har forskare undersökt antik originalskulptur för att kunna bestämma den ursprungliga bemålningen. Med hjälp av fullskaliga rekonstruktioner vill man förmedla sina resultat till museibesökare, något som ibland har kritiserats eftersom man aldrig kan vara helt säker på hur de antika skulpturerna var bemålade, i bästa fall kan färgen bestämmas,  men valör och intensitet är svårare. Trots dessa osäkerhetsfaktorer är det av flera skäl viktigt att fortsätta med rekonstruktioner. Det var först när dessa bemålade kopior visades i utställningar som allmänheten fick upp ögonen för den antika polykromin. Här går forskning och förmedling hand i hand.


Publikationer

Antikens marmorstatyer – en vit lögn. SvD 11 februari 2009

Den vita retoriken, Vita Lögner, utställningskatalog  utgiven av Medelhavsmuseet och Arena 2010

Färgglada skulpturer utmanar vår syn på antiken, Populär Arkeologi 4/2010

Vita lögner på Medelhavsmuseet, Hellenika 4/2010

Institutet på facebook

Urbis är online!

Svenska Rominstitutets Vänner

The Valle Giulia Dialogues

You are here: