www.isvroma.it

  • Full Screen
  • Wide Screen
  • Narrow Screen
  • Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size

Kommunikativ variation i tid och rum - 7,5 hp

Kursen behandlar tids- och rumslig variation av olika typer av kommunikation med särskilt fokus på staden Rom och på vardagssituationer. I första hand vänder sig kursen till studenter på avancerad nivå inom ett brett fält av inriktningar: medie- och kommunikationsvetenskap, journalistik, historia, antikens kultur och samhällsliv, språkvetenskap, moderna och klassiska språk, logopedi, kulturvetenskap, litteratur och filosofi. Men alla med grundexamen och med intresse för kommunikation är välkomna att delta.

Kursen baserar sig på följande teman med speciellt fokus på Rom: makt, estetik och vardag. Inom dessa tre teman behandlas definitioner av skriven, talad och semiotisk kommunikation, förändringar i kommunikationsmönster i skiftande samhälleliga och politiska kontexter, samt situationsbestämd interaktion – kommunikativ kreativitet i vardagssituationer (språk, gester, mimik).

Kursen består av webbaserade studier i Sverige, två veckors studier inklusive fältarbete i Rom samt ett projektarbete som färdigställs under kursen. Kursperioden som är förlagd till Rom arrangeras i samarbete med Svenska institutet i Rom och Università Roma 3. Studenterna får på plats träffa studenter och lärare från Romuniversitetet. Engelska används som kontaktspråk i Rom. Läs mer

Nya publikationer

Andra publikationer

 

Institutet på facebook

Urbis är online!

Svenska Rominstitutets Vänner

The Valle Giulia Dialogues

You are here: Kurser Kurser i samverkan med andra institutioner Kommunikativ variation i tid och rum - 7,5 hp