www.isvroma.it

  • Full Screen
  • Wide Screen
  • Narrow Screen
  • Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size

Latinsk epigrafik (7,5 hp)

Kurs på avancerad nivå/doktorandkurs i latinsk epigrafik (LAT 202) i samarbete med Göteborgs universitet. Kursen ges i början av vårterminen vartannat år. Nästa kurstillfälle är vt 2016. Antal studenter (preliminärt): sju stycken. Kursansvarig: Anna Blennow. Kursen utgör en orientering till latinsk epigrafik från tidigaste tid och fram till och med medeltiden. Grekisk epigrafik i Rom behandlas också i ett moment. Undervisningen sker i form av seminarier, föreläsningar och exkursioner. Ca två veckor av kursperioden tillbringas i Rom där kursdeltagarna erhåller fritt boende på institutet. Kursen samläses till viss del med Nederländska institutets epigrafikkurs som löper parallellt. Mindre inlämningsuppgifter förekommer under kursens gång, och en större skriftlig slutuppgift lämnas in efter Romvistelsen.

Mer information: http://utbildning.gu.se/kurser/kurs_information/?courseId=LAT202

Institutet på facebook

Urbis är online!

Svenska Rominstitutets Vänner

The Valle Giulia Dialogues

You are here: Kurser Kurser i samverkan med andra institutioner Latinsk epigrafik (7,5 hp)