www.isvroma.it

  • Full Screen
  • Wide Screen
  • Narrow Screen
  • Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size

Romvännnernas stora stipendium vid Svenska Institutet i Rom

Stipendiets syfte är att främja och stimulera forskning och vetenskapligt arbete, studium och dokumentation inom Svenska Institutets i Rom verksamhetsområde.

Till ansökan skall fogas en utförlig beskrivning av den sökandes forskningsprojekt (max 3 sidor); denna utgör grund för bedömningen av de sökande. Bedömningskriterierna skall vara projektets kvalitet och genomförbarhet samt Rom-/Italienvistelsens relevans för projektets genomförbarhet.

Stipendiesumman är 50 000 kr för fyra månaders forskningsvistelse på institutet. Med stipendiet följer rätt till bostad och stipendiaten förväntas tillbringa hela perioden i Rom. Stipendiat utses vid föreningens årsmöte och stipendiet rekvireras innan utgången av 2018.

Stipendiat förväntas, efter överenskommelse med institutets direktör, vara behjälplig med arbetsuppgifter inom verksamheten (visningar, medverkan i undervisning). Stipendiaten förväntas hålla ett seminarium på institutet och skall lämna in en rapport med rätt för Vänföreningen att publicera den i Romhorisont.

Till ansökan bifogas styrkta kopior av merithandlingar, en forskningsplan (se ovan), samt eventuellt intyg från handledare.

Stefano Fogelberg Rota ( Den här e-postadressen är skyddad från spamrobotar. Du måste tillåta Javascript för att visa e-postadressen ) kan kontaktas för information om stipendiet.

Ansökan inges till:

Den här e-postadressen är skyddad från spamrobotar. Du måste tillåta Javascript för att visa e-postadressen
samt till Föreningen Svenska Rominstitutets Vänner, Skeppargatan 8, 3 tr,
114 52 Stockholm

senast den 28 februari 2018 (poststämpelns datum gäller).

Nya publikationer

Institutet på facebook

Urbis är online!

Svenska Rominstitutets Vänner

The Valle Giulia Dialogues

You are here: Home