www.isvroma.it

 • Full Screen
 • Wide Screen
 • Narrow Screen
 • Increase font size
 • Default font size
 • Decrease font size

Praktikplatser för masterstudenter på Svenska institutet i Rom

Skicka sidan Skriv ut PDF

Svenska institutet i Rom utlyser två praktikplatser för perioden 4 november till 8 december 2019 (fem veckors heltidspraktik) inom ramen för projektet ”Mötesplats Medelhavet. En forskningsplattform för digitaliserade arkeologiska samlingar och arkiv vid de svenska instituten i Athen, Rom och Istanbul”. Projektet är ett samarbete mellan Sveriges tre medelhavsinstitut för en gemensam digital plattform för svensk arkeologisk forskning. Genom en omfattande systematisk registrering och inventering av institutens arkiv och samlingar skapas en vetenskaplig resurs där material från grävningar i Grekland, Italien och Turkiet tillgängliggörs för en internationell publik. Praktiken kommer bestå av bland annat skanning av utgrävningsdagböcker, planer och fotonegativ. Institutet erbjuder boende under perioden utan kostnad för praktikanterna. Viss ersättning för resa och uppehälle kommer också att betalas ut.

Behörig att söka praktikplatserna är den som är student (eller nyligen har avlagt examen) på master-nivå i Antikens kultur och samhällsliv, Arkivvetenskap, Biblioteks- och informationsvetenskap eller Musei- och kulturarvsvetenskap.

Ansökan skall bestå av: (A) ett ansökningsbrev, max 1 A4-sida långt, som skall innehålla en personlig motivering om varför man vill göra praktik på Svenska institutet i Rom samt en beskrivning av hur praktiken passar in i den sökandes utbildning, samt (B) ett kortfattat CV med relevanta meriter, max 2 A4-sidor långt.

Ansökan skickas som pdf till Den här e-postadressen är skyddad från spamrobotar. Du måste tillåta Javascript för att visa e-postadressen senast fredag 14 juni.

Fondazione Famiglia Rausing - bidrag för avancerad humanistisk forskning i Italien

Fondazione Famiglia Rausing loggaSTIFTELSEN utdelar en gång om året till svenska forskare bidrag för avancerad humanistisk forskning i Italien speciellt inom arkeologi, historia, filologi och estetiska discipliner. Bidrag ges inte för utbildning, examensarbete, tryckkostnader som inte har direkt samband med av Stiftelsen finansierat projekt, inte heller för deltagande i symposier eller kongresser.
Ansökan om forskningsstöd skall vara avfattad på engelska och görs på särskild blankett som tillsammans med bilagor som ett (1) dokument i pdf-format sänds till Den här e-postadressen är skyddad från spamrobotar. Du måste tillåta Javascript för att visa e-postadressen senast 31 maj. Hamta blankett

Meddelande om tilldelade medel utsändes i oktober.

FONDAZIONE FAMIGLIA RAUSING - c/o Istituto Svedese di Studi Classici a Roma - Via Omero, 14 - 00197 ROMA
tel. +39-063 201 966, fax +39-063 230 265 - Den här e-postadressen är skyddad från spamrobotar. Du måste tillåta Javascript för att visa e-postadressen

Aktiviteter VT 2019

31 januari – 2 juni 2019, Medelhavsmuseet, Stockholm
Utställning KONSTEN ATT KOPIERA.  Etruskiska gravmålningar i akvarell från sekelskiftet 1900.

tidigare aktiviteter

Läs mer...

Utgrävning i Francavilla di Sicilia 2018

Utgrävningsprojektet i Francavilla di Sicilia är ett samarbete mellan institutet, den antikvariska myndigheten vid Regione Siciliana genom Parco Archeologico di Naxos och Francavillas kommun. Projektet leds av Kristian Göransson och medverkande arkeologer är Henrik Boman och Monica Nilsson. Två-fyra lokalt anställda skickliga grovarbetare deltog dagligen i arbetet. Liksom under tidigare säsonger medverkade två svenska studenter i antikens kultur och samhällsliv, denna gång Christian Stelius (Lunds universitet) som var med för andra gången och Joacim Seger (Uppsala universitet). För inmätning med totalstation svarade även denna gång Stephen Kay från The British School at Rome tillsammans med assistenten Elena Pomar.

Läs mer...

Till alla Torgils elever, kolleger och vänner!

Vi på Svenska institutet i Rom har kommit till slutsatsen att det bästa sättet att hedra Torgils Magnusons minne och samtidigt stödja hans livsverk – den konsthistoriska kursen i Rom, som han startade 1959 och höll för sista gången 1991 – skulle vara att starta en minnesfond. Som svar på det meddelande vi sände ut omedelbart efter Torgils bortgång den 12 november  har vi fått flera propåer i den riktningen. Även andra initiativ (bl.a. ett minnessymposium och/eller -konferens under det kommande året) diskuteras för närvarande.

Läs mer...

Sida 1 av 2

 • «
 •  Första 
 •  Föregående 
 •  1 
 •  2 
 •  Nästa 
 •  Sista 
 • »

Nya publikationer

Institutet på facebook

Urbis är online!

Svenska Rominstitutets Vänner

The Valle Giulia Dialogues

You are here: Home