www.isvroma.it

  • Full Screen
  • Wide Screen
  • Narrow Screen
  • Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size

Fondazione Famiglia Rausing - Bidrag 2013-2014

Forskarna som använt FFRs bidrag beviljade 2013 och 2014 ombeds lämna in en redogörelse senast 2 september 2015.
Bidrag beviljade 2013, som inte har tagits ut, kommer att dras in vid nästa möte den 1 oktober 2015.

CFPR Rome conference 19-21 october 2015

Another Horizon. Northern Painters in Rome and Naples 1814–1870
Conference in Rome 19-21 October 2015

Accademia di Danimarca / Istituto Svedese di Studi Classici

Institutet delvis stängt november 2015–mars 2016

Under senhösten/vintern 2015-16 kommer Statens Fastighetsverk att utföra omfattande arbeten med brandskydd och el på institutet. Detta innebär att olika delar av byggnaden i omgångar kommer att hållas stängda och därför tar vi för närvarande inte emot några rumsbokningar i perioden november 2015 till mars 2016. Vi ber om förståelse för detta och så snart en mer detaljerad tidplan för Statens Fastighetsverks arbeten föreligger och rum kan bokas anslås detta på hemsidan.

You are here: Home