www.isvroma.it

 • Full Screen
 • Wide Screen
 • Narrow Screen
 • Increase font size
 • Default font size
 • Decrease font size

Det större allmänna stipendiet vid Svenska Institutet i Rom HT 2018 - Inriktning kulturvård

Skicka sidan Skriv ut PDF

Styrelsen för Svenska institutet i Rom ledigförklarar härmed ett stipendium i första hand avsett för masterstuderande, doktorand eller nydisputerad som ägnar sig åt vetenskapligt studium inom kunskapsområdet kulturvård. I det fall behörig sökande från kulturvård saknas behandlas även ansökningar från andra ämnen. För nydisputerad gäller en tidsgräns om fem år efter disputationen. Sökande som inte innehaft något av institutets större stipendier tidigare äger företräde.

Läs mer...

C. M. Lericis stipendium

Skicka sidan

Stipendiets syfte är att stärka de kulturella förbindelserna mellan Italien och Sverige genom att bereda möjlighet för studerande vid svenska universitet och högskolor att fullfölja sina studier under en tids vistelse i Italien. Närmast avses studier med konstvetenskaplig, arkeologisk, filologisk eller litteraturvetenskaplig inriktning.

Stipendiet ledigförklaras under mars månad. Utlysningen sker via universiteten i Umeå, Uppsala, Stockholm, Göteborg, Linköping, Lund, Karlstad, Örebro samt Linnéuniversitetet i Växjö och Kalmar, dit också ansökningarna ska skickas. Kontakta ditt universitet för närmare information.

Läs mer...

Svenska Institutet i Rom utlyser platser i konstvetenskapligt fältseminarium ht 2018

Skicka sidan Skriv ut PDF

Höstterminen 2018 utlyser Stiftelsen Svenska Institutet i Rom 6 platser för deltagande i ett fältseminarium motsvarande 1 vecka i Rom. Fältseminariet ingår i ett pedagogiskt utvecklingsarbete gällande Stiftelsens ordinarie kurs i romersk konstvetenskap som ges i samarbete med Stockholms universitet. Under fältseminariet studeras valda delar av Roms konsthistoria med tonvikt på byggd miljö, bildkonst och samhälleliga faktorer under olika tidsepoker. Deltagarna får möjlighet att studera det romerska kulturarvet på plats tillsammans med specialiserade forskare och lärare och introduceras till Svenska Institutet i Rom med dess forskarmiljö och bibliotek.

Läs mer...

Det svenska Pompeiiprojektet

Det svenska Pompejiprojektet vid Lunds universitet i samarbete med Svenska Institutet i Rom har tagit fram en ny 3D-film om Caecilius Iucundus hus i det kvarter i Pompeji som projektet undersöker (insula V,1). Arbetet har finansierats av Stiftelsen Marcus och Amalia Wallenbergs minnesfond och Familjen Rausings Stiftelse (Fondazione Famiglia Rausing).

För att se filmen, klicka på denna länk: https://www.youtube.com/watch?v=ETd7pszxhnc

För mer information om Pompejiprojektet: http://www.pompejiprojektet.se/

Sida 1 av 3

 • «
 •  Första 
 •  Föregående 
 •  1 
 •  2 
 •  3 
 •  Nästa 
 •  Sista 
 • »

AKTUELLT

 • Den konstvetenskapliga kursen ges inte höstterminen 2018. Nästa kurstillfälle är höstterminen 2019. Kursen ges i samarbete med Stockholms universitet och intresserade ombeds kontakta Sabrina Norlander Eliasson för vidare upplysningar: sabrina.norlander.eliasson@arthistory.su.se.

   
 • Stiftelsen Fondazione Famiglia Rausing utdelar bidrag för avancerad humanistisk forsking i Italien

  läs mer

   
 • Italiens statliga institut för grafik (Istituto Centrale per la Grafica) i Rom ledigförklarar tack vare ett projektsamarbete med Svenska Institutet i Rom fem vistelsestipendier för svenska studenter och forskare. Stipendiaterna erbjuds fritt deltagande i kurser vid Istituto Centrale per la Grafica om teckning och gravyr på både nybörjar- och avancerad nivå under en eller två veckor. För information om stipendierna och ansökningsförfarandet se:
  http://itp.dger.beniculturali.it/
  http://itp.dger.beniculturali.it/icg/
  http://itp.dger.beniculturali.it/regulations/

   

Nya publikationer

Institutet på facebook

Urbis är online!

Svenska Rominstitutets Vänner

The Valle Giulia Dialogues

You are here: Home