www.isvroma.it

  • Full Screen
  • Wide Screen
  • Narrow Screen
  • Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size

Locandina Acquarossa, apertura dal 30-11-2014

Comunicato stampa (pressmeddelande)

Skicka sidan Skriv ut PDF

Medelhavsinstituten blir kvar

Statens finansiering av de svenska Medelhavsinstituten kommer att fortsätta och de neddragningar som signalerats inför 2016 och 2017 är inte längre aktuella. Det meddelar idag Helene Hellmark Knutsson, minister för högre utbildning och forskning, efter en granskning av institutens finanseringsmöjligheter.

Läs mer: http://www.regeringen.se/sb/d/18268/a/250036

Verksamhetsberättelse 2013

Skicka sidan Skriv ut PDF

Verksamhetsberättelsen

Bilaga

Seminarier hösten 2014

Skicka sidan Skriv ut PDF

Seminarierna kommer att hållas på torsdagar, kl. 17, med vissa undantag (som tis den 30 sept).

 

30 okt, kl 17
Martin Olin: Thorvaldsens sista måltid. Konstnärsliv i romantikens Rom.

Tors. 6 nov. 15.00 (OBS tiden!) Maria NYaström och Marie Kraft: Testaccio: Från arbetarstadsdel till Città dell’Arte. Fältseminarium
Samling 15.00, Piazza dell’Emporio/Ponte Sublicio brofäste - OBS! INSTÄLLT p.g.a. vädret.

13 nov, kl 17
Martin Olin: Strindberg och den romerska renässansen.

Ons. 19 nov (OBS dag!)  kl. 17
Mats Wahlberg (Forskningschef, namnarkivet i Uppsala): Italienska ortnamn i Sverige.

4 dec, kl 17
Martina Björk: Ovidius, retoriken och den kvinnligamonologen.

11 dec, kl 17
Maria Nyström: Testaccio-projektet.

 

-------------------------------------------------

23 okt, kl 17
Barbro Santillo Frizell: Byggande vid Medelhavet. Symbol & Nytta (Bokpresentation)

16 okt, kl.l 17
Årets storstipendiater på institutet presenterar sina projekt: Marie Kraft (Arkitektur), Linnéa Johansson (Arkeologi), Astrid Nilsson (Filologi), Maria Nyström (Allmänna storstip.)

9 okt, kl. 17
Minna Hamrin: Kyskhetens seger över den sexuella frestelsen i Italiensk konst efter den katolska reformationen.

30 sept, kl. 17
Margareta Strandberg Olofsson: Konsten att formgjuta lera. Tekniska aspekter på etruskiska relief-terrakottor.

25 sept, kl. 17
Henrik Boman: Att upptäcka en hellenistisk stad. Makrakomi i Grekland.

Skicka sidan Skriv ut PDF

SVENSKA INSTITUTET I ROM ledigförklarar härmed en befattning som LEKTOR I KONSTVETENSKAP OCH VICE DIREKTÖR

Förordnandet gäller för 3 år, med möjlighet till förlängning i ytterligare en treårsperiod.

Ansökan senast 3 november 2014

Arbetsuppgifter: Lektorn planerar, leder och administrerar den årliga konsthistoriska kursen, medverkar i utvecklandet av nya kurser och undervisningsformer samt bedriver egen forskning. Arbetet utövas i nära samverkan med svenska universitet, högskolor och museer samt med forskningsinstitut och universitet i Rom och andra utbildnings- och forskningsinstitutioner. Tjänsteinnehavaren ska dessutom efter behov medverka i undervisning på Institutets övriga kurser samt ge handledning till doktorander och avancerade studenter som vistas vid Institutet för forskning. Som vicedirektör arbetar tjänsteinnehavaren, i nära samarbete med Institutets direktör, med ledning och administration av Institutets verksamhet. Vidare fungerar tjänsteinnehavaren som huvudredaktör för den konstvetenskapliga skriftserien Suecoromana. Cirka 40 % av tjänsten kan disponeras för egen forskning.

Behörighetskrav: Behörig att anställas som lektor är den som har avlagt filosofie doktorsexamen eller har motsvarande dokumenterade vetenskapliga kompetens. Publicerad forskning eller på annat sätt dokumenterad specialisering på italiensk konst, arkitektur och visuell kultur är meriterande. För behörighet krävs vidare att sökande genomgått högskolepedagogisk utbildning eller på annat sätt förvärvat motsvarande kunskaper. Den pedagogiska skickligheten ska vara väl dokumenterad i avseende på både kvalitet och kvantitet. Förmåga att undervisa på svenska och engelska är ett krav. Goda kunskaper i italienska är meriterande, liksom god kännedom om italiensk kulturhistoria och samhällsliv.

Bedömningsgrunder: Vid urval bland behöriga sökande fästs lika vikt vid vetenskaplig och pedagogisk skicklighet. Vid bedömning av den vetenskapliga skickligheten läggs särskild vikt vid forskning inom angivna områden för tjänsten samt vid förmågan att självständigt initiera, bedriva och leda forskning. I fråga om pedagogisk skicklighet bedöms förmågan att planera och genomföra undervisning på grundnivå, avancerad nivå och forskarutbildning. Vidare bedöms den sökandes administrativa skicklighet, särskilt förmågan att planera och leda verksamhet samt samarbetsförmåga. Förmåga att samverka med det omgivande samhället tillmäts också vikt eftersom tjänsteinnehavaren i sin roll som vice direktör förutsätts stå i kontinuerlig kontakt med svenska och italienska universitet och andra institutioner.

Tillträde: 1 juli 2015

Övrigt: Individuell lönesättning tillämpas. Tjänstebostad om tre rum och kök tillhandahålles. Svenska Institutet i Rom är en stiftelse och omfattas inte av högskoleförordningen.

Ansökan ska innehålla följande:

- Motivering för ansökan med en sammanfattning av relevant kompetens (högst en sida/3000 tecken)

- CV, inklusive referenser

- Redogörelse för vetenskapliga meriter, inklusive en vetenskaplig självreflektion om högst två sidor (6000 tecken). Till redogörelsen bifogas en förteckning över vetenskapliga publikationer. Av dessa markeras tydligt de högst 5 publikationer som åberopas för bedömning. OBS: dessa publikationer bifogas inte ansökan utan sänds direkt till de sakkunniga efter besked från ansökningens handläggare

- Redogörelse för pedagogiska meriter, inklusive en pedagogisk självreflektion om högst två sidor (6000 tecken)

- Redogörelse för administrativa meriter, tidigare ledningsuppdrag och omvärldskontakter

- Planer och visioner för den utlysta tjänsten

Ansökan inges i tre exemplar till Styrelsen för Svenska Institutet i Rom, Skeppargatan 8,

114 52 Stockholm, senast måndagen den 3 november 2014.

Upplysningar om tjänsten kan erhållas av nuvarande tjänsteinnehavaren, docent Martin Olin, Den här e-postadressen är skyddad från spamrobotar. Du måste tillåta Javascript för att visa e-postadressen . För upplysningar om anställningsvillkor hänvisas till styrelsens skattmästare Agneta Modig Tham, Den här e-postadressen är skyddad från spamrobotar. Du måste tillåta Javascript för att visa e-postadressen .

You are here: Home