www.isvroma.it

 • Full Screen
 • Wide Screen
 • Narrow Screen
 • Increase font size
 • Default font size
 • Decrease font size

Un re archeologo

Gustavo VI Adolfo di Svezia  e lo scavo di San Giovenale di Blera 1956-1963

La mostra sarà aperta dal lunedì al venerdì (9-15) fino al 20 gennaio 2017.

Utgrävningskampanj i Francavilla di Sicilia 2016

Svenska Institutet i Rom har nyligen avslutat den första utgrävningskampanjen i Francavilla di Sicilia inom ramen för det fyraåriga utgrävningstillstånd som Siciliens antikvariska myndighet utfärdat. Undersökningarna äger rum på ett fält intill Palazzo Cagnone, ett 1600-talspalats i kommunal ägo mitt i staden, och utförs i samarbete med Parco Archeologico di Naxos och Francavillas kommun.

Institutet lät i januari 2016 göra en geofysisk undersökning av området som reserverats för utgrävning i samarbete med geofysiker från The British School at Rome. Fältet mättes in med totalstation och undersöktes med markradar. Höstens utgrävning pågick i endast tre veckor med en mindre grupp arkeologer och arbetare i syfte att kontrollera de resultat som den geofysiska undersökningen antydde för att underlätta planering av kommande arbete. Ett område på 25 kvadratmeter öppnades och vi grävde oss ned nästan 2 meter. De översta lagren innehöll blandat material, särskilt skärvor av medeltida och senare perioders majolika och tegel. Längre ned påträffades material från 400-talet f.Kr. i form av attisk svartglaserad keramik och en stenpackning som vi hoppas kunna undersöka vidare. Utgrävningen visade därmed med all önskvärd tydlighet att området var bebott under klassisk tid och att den antika staden har fortsatt åt detta håll, d.v.s. norrut. Om erforderliga medel erhålls har institutet har för avsikt att nästa år fortsätta utgrävningen i Francavilla.

Bakgrund

Francavilla di Sicilia ligger i den mycket bördiga Alcantaradalen endast 20 km från Siciliens östkust, skyddad av Peloritanibergen i norr, Nebrodibergen i väster och Etna i söder. I staden gjordes 1979 uppmärksammade fynd från en votivdepå tillhörande en arkaisk helgedom till Demeter och Persefone i form av terrakottareliefer, pinakes, av lokrisk typ. Under 1980-talet och fram till 2000-talets början företogs sporadiska utgrävningar i staden i samband med hus- eller vägbyggen. 2003 exproprierades privat mark och under åren 2003-2004 kunde mer omfattande utgrävningar utföras av Siciliens antikvariska myndighet, Assessorato Regionale dei Beni Culturali. I tidigare forskning har det spekulerats kring huruvida Francavilla är platsen för den antika staden Kallipolis. Denna stad omnämns av Strabon (6.2.6 (C 272)) som en subkoloni till Naxos, men den var övergiven när Strabon skrev i början av första århundradet e.Kr. De övergripande målen med det svenska projektet är att det skall sprida ljus över frågan om vilket förhållande staden kan ha haft till Naxos, när staden grundades och i förlängningen om Francavilla går att identifiera med Kallipolis. Ett mer konkret mål med projektet  är att undersöka den antika stadens utbredning och stadsplan. Husgrunder frilagda i tidigare utgrävningar i staden uppvisar stora likheter i murteknik med byggnader i Naxos som uppfördes efter Hieron I:s återuppbyggnad av staden 476 f.Kr.

Medverkande i 2016 års fältarbete: Från institutet medverkade projektledaren tillika institutets direktör Kristian Göransson, forskarlektor Henrik Boman och arkeolog Monica Nilsson. Mätansvarig var Stephen Kay från The British School at Rome. Grävarbetare var Giuseppe Miceli och Giovanni Da Campo. Schaktning och grävning med maskin i början av arbetet utfördes av Carmelo Da Campo.

Tack

Arbetet i Francavilla kunde genomföras tack vare generöst stöd av Stiftelsen Enboms fond vid Kungl. Vitterhetsakademien och Fondazione Famiglia Rausing. Institutet är mycket tacksamt för detta värdefulla stöd. Vi vill också framföra ett varmt tack till vår samarbetspartner Dr Maria Costanza Lentini och Parco Archeologico di Naxos genom parkens direktör arkitekt Vera Greco, samt Francavillas kommun, särskilt borgmästaren Dr Pasquale Monea för all praktisk hjälp och uppmuntran.

 

 

 

Länk till artikel om utgrävningen i lokalpressen:

http://www.gazzettinonline.it/2016/12/03/francavilla-un-pavimento-nel-sottosuolo_69315.html

Svenska Institutet i Rom har nyligen avslutat den första utgrävningskampanjen i Francavilla di Sicilia inom ramen för det fyraåriga utgrävningstillstånd som Siciliens antikvariska myndighet utfärdat. Undersökningarna äger rum på ett fält intill Palazzo Cagnone, ett 1600-talspalats i kommunal ägo mitt i staden, och utförs i samarbete med Parco Archeologico di Naxos och Francavillas kommun.

Institutet lät i januari 2016 göra en geofysisk undersökning av området som reserverats för utgrävning i samarbete med geofysiker från The British School at Rome. Fältet mättes in med totalstation och undersöktes med markradar. Höstens utgrävning pågick i endast tre veckor med en mindre grupp arkeologer och arbetare i syfte att kontrollera de resultat som den geofysiska undersökningen antydde för att underlätta planering av kommande arbete. Ett område på 25 kvadratmeter öppnades och vi grävde oss ned nästan 2 meter. De översta lagren innehöll blandat material, särskilt skärvor av medeltida och senare perioders majolika och tegel. Längre ned påträffades material från 400-talet f.Kr. i form av attisk svartglaserad keramik och en stenpackning som vi hoppas kunna undersöka vidare. Utgrävningen visade därmed med all önskvärd tydlighet att området var bebott under klassisk tid och att den antika staden har fortsatt åt detta håll, d.v.s. norrut. Om erforderliga medel erhålls har institutet har för avsikt att nästa år fortsätta utgrävningen i Francavilla.

Bakgrund

Francavilla di Sicilia ligger i den mycket bördiga Alcantaradalen endast 20 km från Siciliens östkust, skyddad av Peloritanibergen i norr, Nebrodibergen i väster och Etna i söder. I staden gjordes 1979 uppmärksammade fynd från en votivdepå tillhörande en arkaisk helgedom till Demeter och Persefone i form av terrakottareliefer, pinakes, av lokrisk typ. Under 1980-talet och fram till 2000-talets början företogs sporadiska utgrävningar i staden i samband med hus- eller vägbyggen. 2003 exproprierades privat mark och under åren 2003-2004 kunde mer omfattande utgrävningar utföras av Siciliens antikvariska myndighet, Assessorato Regionale dei Beni Culturali. I tidigare forskning har det spekulerats kring huruvida Francavilla är platsen för den antika staden Kallipolis. Denna stad omnämns av Strabon (6.2.6 (C 272)) som en subkoloni till Naxos, men den var övergiven när Strabon skrev i början av första århundradet e.Kr. De övergripande målen med det svenska projektet är att det skall sprida ljus över frågan om vilket förhållande staden kan ha haft till Naxos, när staden grundades och i förlängningen om Francavilla går att identifiera med Kallipolis. Ett mer konkret mål med projektet är att undersöka den antika stadens utbredning och stadsplan. Husgrunder frilagda i tidigare utgrävningar i staden uppvisar stora likheter i murteknik med byggnader i Naxos som uppfördes efter Hieron I:s återuppbyggnad av staden 476 f.Kr.

Medverkande i 2016 års fältarbete: Från institutet medverkade projektledaren tillika institutets direktör Kristian Göransson, forskarlektor Henrik Boman och arkeolog Monica Nilsson. Mätansvarig var Stephen Kay från The British School at Rome. Grävarbetare var Giuseppe Miceli och Giovanni Da Campo. Schaktning och grävning med maskin i början av arbetet utfördes av Carmelo Da Campo.

Tack

Arbetet i Francavilla kunde genomföras tack vare generöst stöd av Stiftelsen Enboms fond vid Kungl. Vitterhetsakademien och Fondazione Famiglia Rausing. Institutet är mycket tacksamt för detta värdefulla stöd. Vi vill också framföra ett varmt tack till vår samarbetspartner Dr Maria Costanza Lentini och Parco Archeologico di Naxos genom parkens direktör arkitekt Vera Greco, samt Francavillas kommun, särskilt borgmästaren Dr Pasquale Monea för all praktisk hjälp och uppmuntran.Länk till artikel om utgrävningen i lokalpressen:

http://www.gazzettinonline.it/2016/12/03/francavilla-un-pavimento-nel-sottosuolo_69315.htmlHISTORIES OF ARCHAEOLOGY in the Graeco-Roman World International Conference, 20-21 October 2016


The particpants in the conference held at the Swedish Institute of Classical Studies in Rome

Minister Helene Hellmark Knutsson besöker Institutet

Uppställning på föreståndarens trappa (fr. vänster: Henrik Boman, Veronica Ahlqvist, Maria Soläng, Anders Lönn, Helene Hellmark Knutsson, Kristian Göransson, Carin Fischer)

Tillsammans med en delegation från departementet besökte ministern för högre utbildning och forskning, Helene Hellmark Knutsson, institutet 12-13 juni. Söndagsprogrammet var nära att spricka pga flygstrejken men räddades av att regeringsplanet just då stod till förfogande. Besöket inleddes på förmiddagen med visning av Forum Romanum och på eftermiddagen presenterades institutets lokaler och verksamhet. På kvällen serverades ministerdelegationen och institutspersonalen middag i föreståndarens våning.

Läs mer...

Till alla Torgils elever, kolleger och vänner!

Vi på Svenska institutet i Rom har kommit till slutsatsen att det bästa sättet att hedra Torgils Magnusons minne och samtidigt stödja hans livsverk – den konsthistoriska kursen i Rom, som han startade 1959 och höll för sista gången 1991 – skulle vara att starta en minnesfond. Som svar på det meddelande vi sände ut omedelbart efter Torgils bortgång den 12 november  har vi fått flera propåer i den riktningen. Även andra initiativ (bl.a. ett minnessymposium och/eller -konferens under det kommande året) diskuteras för närvarande.

Läs mer...

Sida 1 av 2

 • «
 •  Första 
 •  Föregående 
 •  1 
 •  2 
 •  Nästa 
 •  Sista 
 • »

San Giovenale - 2500 anni di tradizione viti-vinicola

I somras öppnades en ny utställningsdel i anslutning till det redan utställda materialet från de svenska utgrävningarna i Italien - San Giovenale och Acquarossa. Nu kan du ta del av utställningen på engelska, genom att klicka på postern. Vinutställningen visas annars på det Etruskiska Nationalmuseet i staden Viterbo.

Institutet på facebook

Urbis är online!

Svenska Rominstitutets Vänner

The Valle Giulia Dialogues

You are here: Home